Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurulara Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması- Duyuru 68 08.12.2017

hhhh

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat :M.AKİF ERDEM
E-posta :gssgm_tcdb@sgk.gov.tr
Telefon : 0 (312) 207 86 27
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Oda No:231 06510 Balgat / ANKARA

08/12/2017

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C
GRUBU BAŞVURULARA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASIDUYURU
68

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış
olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu
kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU
SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu
başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir.
Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli
olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.

Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise
Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde
duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT eki EK-3T “ANESTEZİ VE
REANİMASYON VE AĞRI TEDAVİ BRANŞI” listelerine Ağustos ayı içerisinde yapılan C Grubu
başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu
barkod eşleştirmeleri 04/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya
tanımlanmış olup, komisyonlarca uygun görülen barkod listesi "EK_C Grubu Barkod
Listesi_Uygun Görülenler"de yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – C Grubu Barkod Listesi Uygun Görülenler

Belge 1: duyuru_08122017.pdf (274.6 KB)

Belge 2: ek_08122017.xlsx (37.1 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_08122017