Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar 10.04.2019

image

Belgeler:

Tıbbi Cihazlarla İlgili Üstyazı.pdf (581.1 KB)

EK-1 Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Listesi.xlsx (12.5 KB)

EK-1a Sağlık Tesisi Rol Grubuna Göre Talep Edilebilecek Merkezi İzne Tabi Cihaz Listesi.xlsx (13.8 KB)

EK-2 Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu.docx (61.8 KB)

EK-2a Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu 2.docx (61.6 KB)

EK-3 Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi.xlsx (52.0 KB)

EK-4 Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları için Başvuru Formu (EK-1A).xlsx (12.3 KB)

EK-5 Gerekçe Raporu Örneği (EK-1B).docx (16.2 KB)

EK-6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti için Başvuru Formu.xlsx (56.6 KB)

EK-7 Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu.xlsx (56.1 KB)

Kaynak: https://khgmtibbicihazdb.saglik.gov.tr/TR,54302/tibbi-cihazlarla-ilgili-mal-ve-hizmet-alimi-islemleri-ve-genel-hususlar-10042019.html