Tıbbi Cihazların ÜTS Kaydına İlişkin Düzenleme Hakkında 2018/237 26.11.2018

Sayı: 2018/237
Tarih: 26.11.2018

Sayın Dernek Yöneticileri,

TİTCK’dan Federasyonumuza gönderilen duyuruya göre;

Bilindiği üzere 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508’inci maddesi gereği Kurumumuz tıbbi cihazların piyasaya arzı, dağıtımı ve hizmete sunulması ile ilgili kuralları belirlemekte ve bu kapsamda ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. Bu doğrultuda tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin güvenliğinin tesisi, piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin yapılması, güvensiz ürüne daha hızlı müdahale edilmesine yönelik sistemin kurulması ve izlemenin gerçekleştirilmesi, hasta ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması ile halk sağlığının korunması amacıyla her bir ürünün üreticisinden/ithalatçısından son kullanıcısına kadar tekil olarak takip edilmesi için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kurulmuştur.

ÜTS üzerinden belge ve ürün kayıt işlemleri yapılmakta olup bugüne kadarki süreçte mezkur işlemler için TİTCK tarafından herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Malumları olduğu üzere Kamu Kurumları Sayıştay denetimine tabi olup ilgili hususun bu bağlamda değerlendirilerek ücretlendirme modeli ve tarifesi konusunda değerlendirmeye esas teşkil etmek üzere görüş ve önerilerinizi 11 Aralık 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar tumdef@tumdef.org e-posta adresine mail göndermeniz hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge 1: RESMİ YAZI.PDF (350 KB)

Belge 2: EK DAĞITIM LİSTESİ.PDF (248 KB)