Tıbbi Cihazlar İlişkin Performans Testleri, Güvenlik Testleri Ve Kalibrasyon Gibi Konularda Mevcut Olan Ulusal Ve Uluslararası Standartlar 2019/40 26.02.2019

Sayı: 2019/40
Tarih: 26.02.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

Bilindiği üzere Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 25 Haziran 2015 tarihi itibariyle yayımlanmıştır. Mezkur Yönetmelik kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ile bu eğitimlerde başarılı olup TİTCK’dan çalışma belgesi alan uzman ve sorumlu müdürlerin yürüteceği faaliyetlerde uygulama birliği oluşturularak doğru ve güvenli hizmet yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili Yönetmelik kapsamında olan iş ve işlemlere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar incelenmektedir. Bu sebeple ekte yer alan cihaz türlerinde var olan ve mezkur Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirilmesini istediğiniz standart, kılavuz, prosedür vb. bilgilerin tarafımıza 4 Mart 2019 tarihine kadar tumdef@tumdef.org adresine ulaştırılmasını rica ederiz.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: CİHAZ LİSTESİ.xlsx (15.7 KB)