Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının, İlgili Teknik Personelin Ve Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine 04.01.2021

image

02.08.2019 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”, 2020/6 sayılı Genelge hükümleri kapsamında güncellenmiştir.

TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS sağ.ilgili teknik personelin kaydına 04.01.2021.pdf (4.9 MB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihaz-teknik-servis-saglayicilarinin-ilgili-teknik-personelin-ve-saglik-hizmet-sunucularinin-dikkatine-04012021115744