Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı 09.05.2019

image

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.” Söz konusu taslak hakkında görüşlerin alınabilmesi amacı ile kamuoyuna duyurulur.

Belge: TCSRT.V8.03.05.2019 MB.pdf (529.1 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihaz-satis-reklam-tanitim-yonetmelik-taslagi-09052019093043