Tansiyon Holter Cihazı Contec ABPM50 Teknik Şartnamesi

image

Tansiyon Holter Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, 24 saat tansiyon kayıdı almak için tasarlanmış olmalıdır.

 2. Cihazın hasta tarafından kolay taşınabilmesi için ağırlığı bataryalar dahil 300g geçmemelidir.

 3. Cihazın ebatları 128mm x 69mm x 36mm den fazla olmamalıdır.

 4. Cihaz, 2,4” renkli LCD ekrana sahip olmalıdır.

 5. Cihaz, manuel modda iken ana ekran üzerinde tarih, saat, hasta tipi ve batarya durum göstergesi bilgileri yer almalıdır.

 6. Cihaz üzerinde membrane tipte (su geçirmez) açma/kapama, manuel başlatma, onaylama/menü ve fonksiyon tuşları yer almalıdır.

 7. Cihazın fonksiyon tuşları kullanılarak, son ölçülen sistolik, diyastolik, ortalama ve nabız değerleri incelenebilmelidir. Ayrıca bu ölçümlerin hangi tarihte ve saatte yapıldığı ve kayıt numarası yer almalıdır.

 8. Cihazın ekranı üzerinden tansiyon ölçümlerine ait değerler tablo şeklinde gösterilebilmelidir ve grafiksel değerler incelenebilmelidir.

 9. Cihazın kullanım dili Türkçe ve İngilizce olarak menü içinden ayarlanabilmelidir.

 10. Cihazın basınç birimi mmHg ve kPa olarak seçilebilmelidir.

 11. Hasta tipi yenidoğan, çocuk ve yetişkin olarak seçilmeli böylece cihazın maksimum basınç değerleri hasta tipine göre otomatik ayarlanabilmelidir.

 12. Cihaz, hiç bir tuşa basılmadığı takdirde belli bir süre sonunda kapanmalıdır. Bu süre 15, 30, 60, 120 saniye olarak seçilebilmelidir.

 13. Cihaz üzerinden yazılıma gerek kalmadan ABPM ölçüm protokolleri girilebilmelidir.

 14. Cihazdaki ölçüm aralıkları 15, 30, 60, 120 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 15. Cihazdaki menü içerisinden saat ve tarih ayarı yapılmalıdır.

 16. Cihaz menüsünden yazılıma gerek kalmadan eski kayıtlar silinebilmelidir.

 17. Cihaz üzerinden sistolik ve diyastolik yüksek/düşük alarm değerleri girilebilmelidir, alarm sesi açılıp kapatılabilmelidir.

 18. Cihazdaki ABPM modu menü içerisinden açılıp kapatılmalıdır.

 19. Cihaz üzerinde 2 adet led gösterge bulunmalıdır. Bunlardan 1 tanesi ABPM ölçümü aktif olduğunda diğeri ise alarm durumunda yanıp sönmelidir.

 20. Cihazdaki ABPM kaydı menü tuşuna uzun süre basılarak durdurulabilmelidir.

 21. Cihaz, bilgisayara UBB kablosu ile bağlanmalıdır.

 22. Bilgisayar yazılımında, tansiyon holterin nasıl bağlanacağına dair görsel bulunmalıdır.

 23. Cihaz üzerinden hasta protokolleri girilebildiği gibi yazılım üzerinden de girilebilmelidir.

 24. Cihaza hastanın ismi ve ID numarası girilerek ölçüm protokolleri tanımlanmalıdır.

 25. Cihaz, ABPM modunda ölçüm alamadığı takdirde sesli ve görsel alarm vermeli, 2 dakika içinde ölçüm tekrarlanmalıdır.

 26. Cihazdaki ABPM modu aktif iken hasta aynı zamanda manuel olarak tansiyonunu ölçebilmelidir.

 27. Cihazdaki ABPM modundan ölçüm alınırken hasta müsait değilse tek bir tuş ile mevcut ölçümü sonlandırabilmelidir.

 28. Cihazdaki bilgisayar yazılımından, BP tablosu, histogram grafiği ve istatistikler incelenebilmelidir.

 29. Cihaz üzerinden geriye dönük hastalar incelenebilmelidir.

 30. Cihazdan alınan rapor çıktısında hastanın adı/soyadı, ID numarası, adres bilgileri, yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti, doğum tarihi, cep telefonu ve mail adresi bilgilerileri almalıdır.

 31. Cihaza, hastanın kullandığı ilaçlar ve doktor yorumu yazılım üzerinden girilerek rapor çıktısı alınabilmelidir.

 32. Cihaz üzerinden BP tablosu, histogram grafiği ve istatistikler rapor çıktısı ile alınabilmelidir.

 33. Cihaza tanımlanmış uykuda/uyanık zaman protokolleri ve kan basıncı eşik değerleri ölçüm alındıktan sonra dahi değiştirilebilmelidir.

 34. Cihazdan ölçüm alan doktorun ve hemşirenin adı/soyadı bilgisayar yazılımı üzerinden girilebilmeli ve raporda belirtilmelidir.

 35. Hastanın gün içinde almış olduğu tansiyon ölçümleride rapora yansıtılmalıdır.

 36. Cihazdan, ayarlanan süre içerisinde ölçüm alınamadığı takdirde, bilgisayar yazılımı üzeriden hatanın neden kaynaklandığı belirtilmelidir.

 37. Cihaz ile beraber aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

 • NIBP hortumu – 1 Adet

 • Yetişkin NIBP manşonu -1 adet

 • Taşıma çantası -1 adet

 • Askı aparatı – 1 adet

 • Yazılım CD’si – 1 adet