Tansiyon Holter Cihazı Contec ABPM-50 Teknik Şartnamesi

image

ST03287 Tansiyon Holter Cihazı Contec ABPM-50

Tansiyon Holter Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz 24 saat tansiyon kayıdı almak için tasarlanmış olmalıdır.

 2. Hasta tarafından kolay taşınabilmesi için cihaz ağırlığı bataryalar dahil 300g geçmemelidir.

 3. Cihaz ebatları 128mm x 69mm x 36mm den fazla olmamalıdır.

 4. Cihaz 2,4” renkli LCD ekrana sahip olmalıdır.

 5. Manuel modda iken anaa ekran üzerinde tarih, saat, hasta tipi ve batarya durum göstergesi bilgileri yer almalıdır.

 6. Cihaz üzerinde membrane tipte (su geçirmez) açma/kapama, manuel başlatma, onaylama/menü ve fonksiyon tuşları yer almalıdır.

 7. Fonksiyon tuşları kullanılarak, son ölçülen sistolik, diyastolik, ortalama ve nabız değerleri incelenebilmelidir. Ayrıca bu ölçümlerin hangi tarihte ve saatte yapıldığı ve kayıt numarası yer almalıdır.

 8. Ekran üzeriden tansiyon ölçümlerine ait değerler tablo şeklinde gösterilebilmelidir ve grafiksel değerler incelenebilmelidir.

 9. Cihazın kullanım dili türkçe ve ingilizce olarak menü içinden ayarlanabilmelidir.

 10. Basınç birimi mmHg ve kPa olarak seçilebilmelidir.

 11. Hasta tipi yenidoğan, çocuk ve yetişkin olarak seçilmeli böylece cihazın maksimum basınç değerleri hasta tipine göre otomatik ayarlanabilmelidir.

 12. Cihaz hiçbir tuşa basılmadığı takdirde belli bir süre sonunda kapanmalıdır. Bu süre 15,30,60,120 saniye olarak seçilebilmelidir.

 13. Yazılıma gerek kalmadan cihaz üzerinden ABPM ölçüm protokolleri girilebilmelidir.

 14. Ölçüm aralıkları 15, 30, 60, 120 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 15. Menü içerisinden saat ve tarih ayarı yapılmalıdır.

 16. Yazılıma gerek kalmadan cihaz menüsünden eski kayıtları silinebilmelidir.

 17. Cihaz üzerinden sistolik ve diyastolik yüksek/düşük alarm değerleri girilebilmelidir, alarm sesi açılıp kapatılabilmelidir.

 18. ABPM modu menü içerisinden açılıp kapatılmalıdır.

 19. Cihaz üzerinde 2 adet led gösterge bulunmalıdır. Bunlardan 1 tanesi ABPM ölçümü aktif olduğunda diğeri ise alarm durumunda yanıp sönmelidir.

 20. ABPM kaydı menü tuşuna uzun süre basılarak durdurulabilmelidir.

 21. Cihaz bilgisayara UBB kablosu ile bağlanmalıdır.

 22. Bilgisayar yazılımında, tansiyon holterin nasıl bağlanacağına dair görsel bulunmalıdır.

 23. Cihaz üzerinden hasta protokolleri girilebildiği gibi yazılım üzerinden de girilebilmelidir.

 24. Hastanın ismi ve ID numarası girilerek ölçüm protokolleri cihaza tanımlanmalıdır.

 25. Cihaz ABPM modunda ölçüm alamadığı takdirde sesli ve görsel alarm vermeli, 2 dakika içinde ölçüm tekrarlanmalıdır.

 26. ABPM modu aktif iken hasta aynı zamanda manuel olarak tansiyonunu ölçebilmelidir.

 27. ABPM modunda ölçüm alınırken hasta müsait değilse tek bir tuş ile mevcut ölçümü sonlandırabilmelidir.

 28. Bilgisayar yazılımından, BP tablosu, histogram grafiği ve istatistikler incelenebilmelidir.

 29. Geriye dönük hastalar incelenebilmelidir.

 30. Rapor çıktısında hastanın adı/soyadı, ID numarası, adres bilgileri, yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti, doğum tarihi, cep telefonu ve mail adresi bilgileri er almalıdır.

 31. Hastanın kullandığı ilaçlar ve doktor yorumu yazılım üzerinden girilerek rapor çıktısı alınabilmelidir.

 32. Bilgisayar analiz programında gün içinde ölçülmüş olan kan basıncına grafikler ve tablolar incelenebilmelidir. Grafikte yer alan ölçümler seçilmiş olan eşik değerlerinin üzerinde ise kırmızı ile gösterilmelidir.

 33. Histogram tablosundan sistolik, diyastolik ve nabız ölçümleri gece, gündüz ve tüm gün olarak incelenebilmelidir.

 34. Bilgisayar yazılımından sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı ölçümleri analiz edilebilmelidir. Bu ölçümler gece, gündüz ve tüm gün olarak seçilebilmelidir.

 35. Korelasyon tabloları incelenebilmelidir.

 36. Rapor formatı oluşturulabilmeli ve bir isim vererek kaydedilebilmelidir. Raporu sadeleştirmek ya da daha detaylı rapor alabilmek için rapor çıktısına farklı analiz sayfaları eklenip çıkartılabilmelidir.

 37. Raporda; hasta ismi, adres, kimlik no, yatak no, cinsiyet, boy, kilo, doğum tarihi, telefon, mail adresi ve ölçüm başlangıç tarih/saati gibi bilgilerin yanında doktor ve hemşirenin ismi yer almalıdır.

 38. Doktor bilgisayar yazılımı üzerinden hastanın kullandığı ilaçları, kendi yorumunu ve koyduğu teşhisi girebilmelidir. Bu veriler rapor sayfasında da ilgili başlığın altında belirtilmelidir.

 39. Hasta raporunda gece, gündüz ve tüm gün olarak kan basıncı ortalama değeleri yer almalı, sistolik ve diyastolik için maksimum ve minimum değerler belirtilmelidir.

 40. Ölçüm başarı oranı yüzde olarak raporda belirtilmelidir.

 41. Bilgisayar yazılımında yer alan; kan basıncı grafiği, kan basıncı ve nabız histogram tablosu, maksimum/minimum/ortalama kan basıncı pie chart grafiği, korelasyon grafiği ve ölçülen tüm değerlerin (Sys, Map, Dia, PP, PR) değerleri rapordan çıktı alınabilmelidir. Tabloda eşik değerlerinin üzerine çıkmış olan ölçümler kırmızı ile gösterilmelidir.

 42. Cihaza tanımlanmış uykuda/uyanık zaman protokolleri ve kan basıncı eşik değerleri ölçüm alındıktan sonra dahi değiştirilebilmelidir.

 43. Ayarlanan süre içerisinde ölçüm alınamadığı takdirde, bilgisayar yazılımı üzeriden hatanın neden kaynaklandığı belirtilmelidir.

 44. Sistem dongle olmadan çalışabilmeli böylece hastanenin diğer bölümlerinde bulunan bilgisayarlar ile de kullanılabilmelidir.

 45. Cihaz ile beraber aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

 • 1 adet NIBP hortumu
 • 1 adet yetişkin NIBP manşonu
 • 1 adet taşıma çantası
 • 1 adet askı aparatı
 • 1 adet yazılım CD si