Sürekli̇ İşçi̇ Kadrosuna Geçiş İşlemleri̇ Hakkında Duyuru 01.01.2018

Ads%C4%B1z

Bilindiği üzere, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerde, sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, “herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları” gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda da söz konusu Usul ve Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

   “(2) Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.” 

   Yine 32 nci maddenin ikinci fıkrasında ise;

   “(2) Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

hükümlerine yer verilerek, sürekli işçi veya işçi kadrosuna geçirilme için aranılan;

“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,”

şartının varlığının, sürekli işçi veya işçi kadrolarına geçirilmeye ilişkin olarak 02/01/2018 tarihinde başlayacak olan 10 günlük başvuru süresi içinde ve ilgililerin başvuru formunda yer alacak beyanları kapsamında kontrol edileceği,

Ancak, başvuruları sırasında bu şekilde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarını beyan edenlerden yalnızca;

 • Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar (doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar),

 • Sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden (kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 tarihlerinden) sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar (doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlar) ile

 • Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar

ise ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi, ilgili idare veya idarenin şirketine, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edecekleri,

açıkça belirlenmiştir.

Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, yukarıda sayılan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir.

Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

                               Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Belge: 02 - DUYURU-SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ.pdf (252.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20180103_08