Spirometre Cihazı NDD Easy on-PC Teknik Şartnamesi

Bilgisayar Sistemli Spirometre Cihazı Şartnamesi

 1. Sistem, flow tabanlı volümetrik spirometre olmalıdır. Tüm flow ve volüm akciğer parametreleri ölçülebilmelidir.

 2. Sistem, modüler yapıda olmalıdır. İstenildiğinde sisteme; Airway Resistance, Rhinomanometre, CO difüzyon, P0.1, Pimax, Pemax, P0.1 ile dozimetre-provakasyontest gibi modülleri eklenebilir özellikte olmalıdır.

 3. Sistemin spirometre transdüseri pnömatik tip olmalı ve ölçüm hassasiyeti dikkate alındığında “Flow Sensor With Radio Frequency Identification Device (RFID)” içermelidir.

 4. Sistemin spirometre transdüser sensörünün ısıtılmasına gerek olmamalıdır ve sıcaklık, nem, balgam gibi ölçümlerde yanlışlıklara sebep olan dış etkenlerden etkilenmemelidir.

 5. Sistemin spirometre transdüser sensörünün devamlı kalibrasyon yapılmasına gerek olmamalıdır.

 6. Sistemin spirometre transdüserindeki “flow sensörü” sistemden bağımsız önceden kalibre edildiği için, değiştirildiği zaman kalibrasyon yapılmadan kullanılabilmelidir.

 7. Sistemin bilgisayar yazılımı Windows programları altında çalışmalı ve network uyumlu olmalıdır.

 8. Sistemin spirometre programı; birçok özelliği sayesinde, kullanıcısının tüm isteklerine cevap verebilir nitelikte olmalıdır. Kullanıcının isteğine göre düzenlemeler, eklemeler yapılabilmelidir.

 9. Sistemin spirometre programında kullanılan ilaç listeleri, testi yapılan hastaya göre düzenlenip değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

 10. Bilinen Predicted (normal) değerlere istenildiğinde kullanıcı tarafından yeni değerler eklenebilmelidir.

 11. Sistemin spirometre programında, hiperaktivite testi ve trend analizleri yapılabilmelidir.

 12. Sistemin spirometre programında, hastaların solunum fonksiyon testlerine uyum sağlayabilmeleri için değişik “Hasta Animasyon” programlan olmalıdır.

 13. Spirometre transdüserinin flow sensörü, hiçbir araç-gereç gerektirmeden çok kolay çıkartılıp, takılır ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalı.

 14. Spirometre transdüserinin flow sensörü, sağlam, düşürülse bile kırılmaz bir yapıda ve uzun ömürlüdür. Flowrezistörüne zarar verilmediği takdirde değiştirilmesine gerek yoktur.

 15. Spirometre sistemi listesi yapılan Spirometrik FLOW ve VOLUME parametrelerini ölçebilmelidir: VC <SVC), ERV, IRV, TV, FEV1, MEF25, MEF5Û, MEF75, PEF, Aex, FIV1, MIF25, MIF50, MIF75, PIF, Ain, FVCex, FVCin, FEV1*30 (MVV), FEV1/IVC, MEF25-75, MEF75-85, MEF25/FVCex, MEF50/FVCex, MEF75/FVCex, PEF/FVCex, FEV1/FVCex. Tüm bu değerlerin PRE ve POST bronkhodilatör kıyaslama oranları ölçülebilmelidir.

 16. Sistem, ISO, CE gibi üretim kalite standartlarına sahip olmalıdır.

 17. Sistem bilgisayara USB üzerinden bağlanmalıdır.

 18. Sistemin bilgisayar donanımı, günümüz teknolojisine uyarlanmış bilgisayar olmalıdır.

 19. Satıcı firma, spirometre sistemi ve eklenebilir tüm modüllerinin kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi sağlamalıdır.

1 Beğeni