Spirometre Cihazı MIR SpiroLab III Teknik Şartnamesi

image

Spirometre Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihazda hastaya birden fazla test yapılabilmeli ve hastanın yapmış olduğu testler arasında en iyisini yada en sonuncusu otomatik olarak seçebilmelidir. Hastanın 8 testi arasından en iyi üç tanesi hafızada saklanabilmelidir.

 2. Cihaz hastanın yaş boy kilo ve cinsiyetine göre olması gereken değerler arasındaki farkı yüzde olarak görülebilmelidir. Olması gereken değerler yani normal değerler ECCS veya USA çalışmaları arasından seçilebilmelidir. Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı normlar seçilebilmeli cihaz hastanın girilen yaşına göre norm tablosunu otomatik olarak seçmelidir.

 3. Cihazda internal ısı ölçer bulunmalı ve BTPS düzeltme faktörü otomatik olarak hesaplanmalıdır.

 4. Cihazda ilaçtan evvel (pre) ve ilaçtan sonra (post) testleri yapılabilmeli ve aralarındaki farkı cihazın ekranında gösterebilmelidir.

 5. Cihazda hastanın yapmış olduğu test değerine göre test değerlendirmesi yapılabilmeli ve ATS nin en son tavsiyelerini kullanarak tanı koyulabilmelidir. Kullanıcı tarafından profilde oluşturulabilmelidir.

 6. Cihazın akım ölçer ünitesi Infrared interruption yöntemi ile çalışmalı 0 ile 45 ºC arasında çok hassas olarak en küçük volümlerden en büyük volümlere kadar aynı hassasiyet ile ölçüm yapmalıdır.

 7. Cihazın akım ölçüm aralığı 16 Litre/Saniye olmalıdır.

 8. Cihaz 5000 den fazla komple testi eğrileri ile birlikte saklayabilmelidir. Yazılımı Türkçe olmalıdır.

 9. Cihaz ölçülen testlerin sonuçlarını ve akım hacim eğrisini üzerindeki likit kristal ekranda göstermelidir.

 10. Cihazın hafızasına aldığı testler istenildiğinde bilgisayara aktarılabilmelidir. Bilgisayara aktarım sayesinde hastanın gerçekleştirmiş olduğu bütün testler eğriler ile beraber bilgisayarda Windows altında çalışan özel programı sayesinde incelenebilmeli, rapor alınabilmeli ve arşivlenebilmelidir. Bilgisayar yazılımında (software = CD) verilebilmelidir.

 11. Cihaza istendiğinde opsiyonel olarak Pulse oksimetre (SpO² aralığı: en az 0-99 % ) eklenebilmeli ve uzun süreli oksijen takibi yapılabilmelidir. Çocuk ve Yetişkin hastadan edinilebilen bu bilgiler SFT raporu ile birlikte print edilebilmelidir.

 12. Cihaza istendiğinde (opsiyonel olarak) eklenebilecek olan Pulse Oksimetre ile Heart Rate ( Nabız Hızı aralığı: en az 30-250 BPM ) ölçülebilmelidir.

 13. Cihaz istendiğinde printer ile hiçbir kablo bağlantısı gerekmeden bluetooth aracılığıyla rapor verebilmelidir.

 14. Cihazın hem kendi üzerinde hem de bilgisayar yazılımında çocuklar ve yetişkinler için animasyon programı olmalıdır. Bilgisayarla kullanıldığında istenirse test esnasında yapılan performansa bağlı olarak hareket eden animasyonlar olmalıdır.

 15. Cihaz ölçülen testlerin sonuçlarını ve eğrileri üzerindeki renkli ve yüksek rezolüsyonlu likit kristal ekranda göstermelidir. Likit kristal ekran boyu 320 x 240 pixelden büyük olmalıdır. Ayrıca cihazın hafızasına aldığı testleri bilgisayara aktarabilmelidir. Bu sayede hastanın gerçekleştirmiş olduğu bütün testler eğriler ile beraber bilgisayarda Windows altında çalışan özel programı sayesinde incelenebilmeli, rapor alınabilmeli ve arşivlenebilmelidir. Yazılımı (software) Türkçe olmalıdır.

 16. Cihazın üzerinde sessiz ve hızlı yazabilen termal printer olmalı ve grafik ve test sonuçları bu printer aracılığı ile yazdırılmalıdır. Kağıt olarak ısıya duyarlı kağıt kullanılmalıdır.

 17. Cihaz ile bilgisayarda test yapıldığı anda bilgisayar ekranında eğriyi ve test sonuçlarını görerek test yapabilme imkanı olmalıdır. Bu konumda program sayesinde Bronkoprovokasyon testi de yapılabilmeli ve Pd20 otomatik olarak hesaplanabilmeli trend alınabilmelidir. Ayrıca aynı hastaya yapılan testler kolaylıkla bulunabilmelidir. Akciğer yaşı tahmini sonucunda (ELA) ve vücut kitle indeksi ( BMI ) otomatik hesaplaması alınabilmeli ve raporda görülebilmelidir.

 18. Cihazda istendiğinde Z-Skora göre (LLN – ULN) beklenen değer belirleyebilme imkanı ve Multietnik referans değer denklemleri (GLI - Küresel Akciğer Girişimi) bulunmalıdır.

 19. Cihazla beraber verilecek program ile cihazda yapılan testler daha sonra bilgisayara aktarılabilmelidir. Bu program tamamıyla Türkçe olmalıdır.

 20. Cihazla beraber verilecek yazılımda ( PC – Software ) hasta takip imkanı olmalı ve aynı hastaya değişik zamanlarda yapılan testler bir arada görülebilmelidir.

 21. Cihazın bilgisayar yazılımının test kontrol sonucu raporun yorum kısmında renkli çizelge (kırmızı, sarı,yeşil ) göstergesi üzerinde işaretlenmiş olarak görülebilmelidir.

 22. Cihazda hasta testi yanlış yaparsa, cihazın yazılımı operatörü hata mesajı ile uyarabilmelidir.

 23. Cihazda kolay kullanım için işaretlenmiş klavye bulunmalı ve ayrıca hasta ismi ve alfanümerik bilgi girebilme imkanı olmalıdır. Klavyede her harf için bir tuş olmalı ve böylece aynı tuş defalarca basılarak farklı harfler için kullanılmamalıdır.

 24. Cihazın türbünü kolay temizlenebilir, kalibrasyon gerektirmeyen digital yapıda olmalıdır.

 25. Cihaza istendiğinde tek kullanımlık (disposable) türbinde takılabilmelidir.

 26. Cihaz istendiğinde harici bir yazıcıya da bağlanabilmelidir.

 27. Cihazın üzerinde USB ve RS232 ve Bluetooth bağlantı donanımları mevcut olmalıdır.

 28. Cihaz şebeke enerjisi adaptörü ve entegre şarj edilebilen batarya vasıtasıyla çalışabilmelidir.

 29. Cihaz kolay taşınabilecek ölçülerde ve 2000 gramı geçmeyecek ağırlıkta hafif olmalıdır.

 30. Cihazda bulunan dahili yazılımı (software) geliştirilebilir olmalı ve güncellenebilmelidir.

 31. Cihaz ile birlikte; 500 Adet disposable ağızlık ve 5 adet printerine ait yazıcı kağıdı rulosu ve 5 adet türbün (disposable) verilmelidir.

 32. Cihazla birlikte bilgisayar bağlantı kablosu, taşıma çantası ve yazılım ( software = CD ) verilmelidir.

 33. Cihaz her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 2(iki) sene müddetle garantili olmalıdır.

 34. Gerekli kullanıcı eğitimi verilmeli ve kesintisiz servis desteği sağlanabilmelidir.

 35. Cihaz aşağıdaki testleri gerçekleştirebilmelidir:

 • Akım volüm eğrisi ve buna bağlı parametreler: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FEF25-75, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, PIF vb.

 • Vital kapasite testi ve buna bağlı parametreler: VC, IVC, ERV, IC

 • Solunum profili: VE,Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti

 • Maximum voluntary entilasyon: MVV