Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) 2017 Sonbahar Dönemi Kontenjan Listesi Açıklanmıştır. 21.12.2017

Belge: SAHU_2017_SONBAHAR_DONEMI_KONTENJAN_LISTESI.pdf (228.8 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/sozlesmeli-aile-hekimligi-uzmanlik-egitimi-sahu-2017-sonbahar-donemi-kontenjan-listesi-aciklanmistir.html