Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.02.2019 Tarihli ve 30673 Sayılı Resmi Gazete)

image

Belge 1: Sağlık Uygulama Tebliği.pdf (2.5 MB)

Belge 2: Fiyatlandırma.pdf (858.6 KB)

Kaynak: https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR,52906/sosyal-guvenlik-kurumu-saglik-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-01022019-tarihli-ve-30673-sayili-resmi-gazete.html