Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları 25.01.2018

image

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazananlar

NOT: Sınavda başarılı olanların 13/02/2018 tarihine kadar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın “Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA” adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaat ederek aşağıda belirtilen belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir:

a) Adayın yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazı beyanı,

b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazı beyanı,

c) Adli sicil kaydinın bulunmadığına dair yazı beyanı.

Belge: duyuru_20180125_09.pdf (661.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/hizmet_sunumu_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru25012018-60