Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Atama Duyurusu 22.02.2018

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : M. A. ERDEM Daire Başkanı
E-posta :gssgm_tcdb@sgk.gov.tr
Telefon : 0 (312) 207 87 46
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

22/02/2018

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA
YAPILAN D GRUBU BAŞVURULARA AİT BARKODLARIN SİSTEME
TANIMLANMASI HAKKINDA DUYURU-78

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi
Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında
firmalar tarafından Şubat ayı içerisinde yapılmış olan D Grubu başvurulardan değerlendirilipuygun görülen SUT kodu barkod eşleştirmeleri 01.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olacakşekilde MEDULA’ya tanımlanacaktır. Söz konusu barkodlara ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – Barkod Listesi

Belge 1: duyuru_22022018.pdf (435.1 KB)

Belge 2: ek_22022018.xlsx (61.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/20180222_duyuru