Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Hakkında Duyuru 24.05.2019

image

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş Sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Başvuru bilgileri için: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190524-4-11.pdf

İLETİŞİM
Personel Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tel: 0312 207 8443 - 8411 - 8539
Fax: 0312 207 81 44
E-posta: pdsinav@sgk.gov.tr

Dosya: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Hakkında Duyuru.pdf (686.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20190524