SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak Kazananların Listesi 26.02.2018

Ads%C4%B1z

NOT:

1- Sinav yer, tarih ve saatleri:

Sosyal Guvenlik Kurumu Basjcanhgi, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA, 17/03/2018 Sabah: 09:30-12:30, Ogleden sonra: 14:00-17:00.

2- Sinava ingilizce dişında Almanca veya Fransizca dillerinden katilacaklarm, sinava katilacaklan yabanci dili (Almanca veya Fransizca) en geç 02/03/2018 tarihine kadar aşağıdaki irtibat telefon numaralan ile başkanımıza bildirmeleri gerekmektedir.

3- Sinava Giriş Belgeleri sınav başvurusu formunda belirtilen posta adreslerine taahhutlij olarak gonderilecektir. Sınav Giriş Belgesi eline ulaşmayan adaylar, smav giinu sınav gorevlilerinden bahse konu belgeyi temin edebilirler.

4- Sinava katilacak adaylarm, yanlarmda kur§un kalem ile birlikte mutlaka tiikenmez kalem bulundurmalan gerekmektedir.

İRTiBAT TEL: 0312.4083229, 0312.4083231

Belge: duyuru_20180226_09.pdf (558.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/hizmet_sunumu_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20180226_09