Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi (SKS) Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru 23.01.2019

image

Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi (SKS) Sertifikalı Eğitim Programı 04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve daha önceden belirlenmiş olan eğitim standardı revize edilerek Bakanlık Makamının 22/01/2019 tarihli ve 315 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını görmek için belgeyi inceleyebilirsiniz.

Belge: 28738 Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sks Standart.pdf (2.7 MB)

Kaynak: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,52747/saglikta-kalite-degerlendiricisi-sks-sertifikali-egitim-programi-standartlari-hakkinda-duyuru.html