Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) Göre Teşhis Kısaltmaları Listesi (SUT EK-4/Ç)

image

 1. Tüberküloz - Tbc, TB

 2. Kanser - Ca

 3. Kronik Böbrek Hastalıkları, - KBY

 4. Kronik Renal Yetmezlik - KRY

 5. Organ ve Doku Nakli - Tx (Bu kavram dışında HKHN:Hematopoietik Kök Hücre Nakli kısaltmasının bu listeye eklenmesi ile organ ve doku nakli dışına alınması-91-Türk Hematoloji Derneği.

 6. Myokard Enfarktüsü - MI

 7. Kalp Yetmezliği - KY

 8. Konjestif Kalp Yetmezliği - KKY

 9. İskemik Kalp Hastalığı - İKH

 10. Koroner Arter Hastalığı - KAH

 11. Koroner Arter BypassGraft - CABG

 12. Mitral Valf Replasmanı - MVR

 13. Aortik Valf Replasmanı - AVR

 14. Hipertansiyon - HT

 15. Hiperlipidemi - HL

 16. Akut Romatizmal Ateş - ARA

 17. Pulmoner Hipertansiyon - Pulm.HT

 18. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları - KOAH

 19. Ailevi Akdeniz Ateşi - FMF

 20. Diabetes Mellitus - DM 2

 21. Trombotik Trombositopenik Purpura - TTP

 22. Akut Lenfoblastık Lösemi - ALL

 23. Kronik Lenfositik Lösemi - KLL

 24. Akut Mıyoloblastık Lösemi - AML

 25. Kronik Miyelositik Lösemi - KML

 26. Myelodisplazik Sendrom - MDS

 27. Sistemik Lupus Eritematozus - SLE

 28. Derin Ven Trombozu - DVT

 29. Osteoartrit - OA

 30. Poliarteritis Nodosa - PAN

 31. Subakut Sklerozan Panansafalit - SSPE

 32. NonHodgkın Lenfoma - NHL

 33. Multiple Skleroz - MS

 34. Polikistik Over Sendromu - PCOS

 35. Pelvik İnflamatuar Hastalık - PID veya PEH

 36. Romatoit Artrit - RA

 37. Serebrovasküler Hastalık - SVH, CVH

 38. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu - ÜSYE

 39. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu - ASYE

 40. Akut Gastroenterit - AGE

 41. Gastroözafagial Reflü Hastalığı - GÖRH

 42. Peptik Ülser - PU, P.ULCUS

 43. Helicobacter Pylory - HP, H.PİLORİ

 44. İnflamatuar Barsak Hastalığı - İBS

 45. ObsesifKombulsif Bozukluk - OKB

 46. Şizofrenia - SCH

 47. Tinea Pedis - T.PEDİS

 48. İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü - HIV, AIDS

 49. Bening Prostat Hiperplazisi - BPH

 50. Üriner Enfeksiyon - Ü.ENF, İYE

 51. İnvitro fertilizasyon - IVF

 52. Akut Otitis Media - AOM

 53. Kronik - K. Kr.

 54. Yumuşak Doku Enfeksiyonu - YDE

 55. Akut - A.

Belge: EK-4-Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ.doc (64.5 KB)