Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İngilizce Tercüman İstihdamı Duyurusu 10.12.2019

image

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İNGİLİZCE TERCÜMAN İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 30.06.2021

Başvuru Numarası: DİABGM/2019/CS/G.1.1.1.1/IC/1 - İngilizce Tercüman

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 1 0.12.2019

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 24.12.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir İngilizce Tercüman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Ocak 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 1. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi, belge, resmi davet mektubu ve dokümanın İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çevirisinin yapılması,
 2. Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Genel Müdürlük birim amirleri başta olmak üzere etkinliklere katılan yerli ve yabancı temsilcilere çeviri yapılması,
 3. Sayın Bakanımızı ziyarete gelen heyetlerle yapılacak toplantılarda çeviri görevinin yerine getirilmesi,
 4. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce organize edilen İngilizce eğitimi ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 5. Genel Müdürlüğümüzce organize edilen yurtdışı resmi ziyaretlerde heyetlere mihmandarlık edilmesi,
 6. Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi veya Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden birinden mezun olmak,
 2. İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan YDS’den en az 85 puan almak veya ilan tarihinden önceki 3 yıl içinde yapılan, buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun ve not ortalaması 3.00’ın üzerinde olan adaylardan 2. Maddede belirtilen şart aranmaz,
 3. Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,
 4. Ardıl çeviri alanında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,
 5. Tercihen İngilizce eğitimi ve öğretimi alanında öğretici olarak en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak
 6. Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl çalışmış olmak,
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya ertelemiş olmak,
 8. Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (DİABGM/2019/CS/G.1.1.1.1/IC/1– İngilizce Tercüman) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 24.12.2019 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese postayla, kargoyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. (e-mail ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-585 67 30

E-posta: disab.ed@saglik.gov.tr; aysel.sen@saglik.gov.tr

Ekler:

Başvuru Mektubu Örneği.docx (17.4 KB)

CV Formatı.docx (23.1 KB)

Kaynak: https://disab.saglik.gov.tr/TR,59393/saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-ingilizce-tercuman-istihdami-duyurusu.html