Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu 30.01.2019

image

(30.01.2019 ilan tarihi 13.02.2019 tarihinde saat 18:00 e kadar ilan bitiş)

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alınacaktır.

Belgeler:

30_01_2019_İç Kontrol Danışmanı Başvuru Mektubu Örneği.docx (20.7 KB)

30_01_2019_İç Kontrol Danışmanı İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı.doc (64.5 KB)

30_01_2019_ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx (29.5 KB)

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,52875/saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-ic-kontrol-uzmani-danismani-istihdami-duyurusu-30012019-ilan-tarihi-13022019-tarihinde-saat-1800-e-kadar-ilan-bitis-.html