Sağlık Sektörü Sorunları Toplantısı Davet Duyurusu 07.02.2018

image

Sayın Üyemiz,

Odamız Diğer Kimyasal ve Eczacılık Ürünler ve Medikal Sanayi Meslek Komiteleri Ocak ayı olağan toplantılarında;

“Sağlık sektöründe ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz ürünleri Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri vb. devlet kurumlarına teknik şartnamelere uygun olarak satmaktayız.

Ancak, satmış olduğumuz ürünlerin geri ödemelerini Üniversite Hastanelerinden 3 yılda, Devlet Hastanelerinden 9 ayı geçen sürede alabilmekteyiz. Bu geri ödeme sürelerinin çok uzun olması ekonomik olarak üreticimizi sıkıntıya sokmakta hatta iflasla sonuçlanmalara sebep olmaktadır.

Ayrıca, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SGM 2014/35 Yerli Malı Tebliği’nin 4. maddesinde tanımı yapılan yerli katkı oranı şartının en az % 51 olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu mevzuata uygun olarak firmalarımız yerli malı belgeleri almaktadırlar. Yerli malı belgesine sahip firmalarımıza ihalelerde ve doğrudan teminle alımlarda %15 fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu olduğu halde hastanelerle yapılan şartnamelerde bu madde koyulmamaktadır. Bu maddenin mutlaka ihale şartnamelerine koyulması gerekmektedir. Doğrudan temin şeklinde yapılan mal alımlarında ise, bu avantajın teknik olarak kullanılamayacağı hastanelerce ifade edilmektedir. Bu da sektörümüz açısından önemli bir sorundur.

Bahsi geçen bu sektör sorunlarımızın üyelerimiz ve resmi kurum temsilcileri ile tartışılarak çözüm önerilerinin üretileceği bir toplantı düzenlenmesi” kararı alınmıştır.

Söz konusu komite kararı doğrultusunda, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14:00 da resmi kurum temsilcilerinin katılımıyla Odamızda gerçekleşecek olan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, başvurularını, http://etkinlik.ebso.org.tr linkinden on-line olarak, en geç 19 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar yapmaları hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ayşen ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre Aysen SAHIN tarafından 07.02.2018 tarihinde e-imzalanmıştır. Evrağınızı http://www.ebso.org.tr:7070/e-imza/default.aspx linkinden AD1BB023X3 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

bcapci_imza

Belge: 27_59_sagliksektorsorunlar_toplantı_duyuru.doc (504 KB)