Sağlık Raporu İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

1461659023356

Soru:

Eşime ağır iş yapamaz raporu almak için müracaata bulunduk hastanenin sağlık kuruluna müracaatta bulunduk. Emarı çekildi kendisinde ücret talep ettiler. Ücreti almadan hiçbir işlem yapmadılar. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Eşim SSK çalışanı olmasına neden bu ücret talebinde bulundular. Şikayetçiyim.

Cevap:

Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri kurumca karşılanmadığından başvuruyla ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Gemi Adamı olabilir raporu alabilmek için Devlet Hastanesinde kan ve idrar tahlili yaptırdım. Ben SSK’lıyım ve buna rağmen benden 130 TL ücret alındı. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum.

Cevap:

SUT gereği özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (Özürlülük raporu, ehliyet raporu vs.) kurumca karşılanmamaktadır. Bu nedenle özel hizmet anlamında hastanece bedel talep edilmiş olup kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

SSK’lı çalışanım ve babam sağlıktan benim üzerimden görünerek yararlanıyor. Babamın özürlü durum tespitini yaptırmak için hastaneye gittiğimizde bizden başvuru formu doldurmak için 100 TL talep edildi. İstenen bu ücret yasal mı?

Cevap:

Özürlü tespit raporları gibi özel amaçla kullanılacak durum belirtir raporlar kurum tarafından karşılanmamaktadır. Bu nedenle kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Emekli Sandığı’na tabi kişi bakmakla yükümlü olduğu babasına çıkartılacak özürlü sağlık raporunda almak için hastanın oğlundan 100 TL tutarında ücret talep ediliyor yasal olup olmadığını soruyor varsa hangi kanunda geçtiğini ve bu hastane hakkında şikayetçi.

Cevap:

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.(14) maddesine göre özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ( özürlülük raporu,ehliyet raporu,vasi tayini aporu, portör muayene işlemleri vs. ) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. Bu çerçevede sigortalı şikayetiyle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Ben tansiyon hastayım rapor tarihim bittiği için ilaçlarımı alamıyorum. Raporumun yazılması 2. bir emre kadar durdurulduğunu SGK dedi. Ben ilaçlarımı almak zorundayım. Raporun veriliş tarihi 26/01/2010 1yıl geçerli yazıyor. Gereğinin yapılmasını istiyorum.

Cevap:

Raporların ikinci bir emre kadar durudurulduğu iddiası doğru değildir. Sigortalımız raporu vermeye yetkili uzman hekimin olduğu herhangi bir sağlık hizmet sunucusuna müracaat ederek raporunu çıkartabilir.

Soru:

Devlet Hastanesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir heyet raporu aldım. Bu rapor için ek bir ödeme yapılması yasal mıdır? Talep edilen ücreti ödemek zorunda mıyım?

Cevap:

Tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan durum belirtir rapor bedelleri kurum tarafından karşılanmamaktadır.Bu nedenle durum bildiri rapor bedelinin hastanece kişiden talep edilmesinde mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir.

Soru:

İşe girmek için özel hastaneye başvuruda bulunduğumda 70 TL, devlet hastanesine gittiğimde 110 TL istediler. Konu hakkında devlet hastanesinden şikayetçiyim.

Cevap:

İşe giriş için rapor almak amaçlı hastaneye müracaat edilmesi halinde, durum tespitini gerektiren muayene ve rapor bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin şikayetiyle ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Ağır işte çalışacağım. Rapor alacağım 22 TL istiyor devlet hastanesinden. Param olmadığı için alamıyorum işe başlayacağım bu yüzden alamadığım için çalışamayacağım.

Cevap:

Sağlık Uygulama Tebliği gereği Kurumca durum belirtir raporlar için yapılan muayene bedelleri karşılanmamaktadır. Başvuru için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Konsolosluğa vize işlemi için hastane raporu istiyorlar. Bu Ankara’daki iki hastaneden alınabileceği bilgisini veriyorlar. Hastaneler kendi bünyesinde 100 tl 600 tl olarak fiyat çıkartıyorlar. Sgk anlaşmalarını kabul etmiyorlar. İl olarak değişmekte bu ücret. Bu konu hakkında bilgi istiyorum.

Cevap:

Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. bu nedenle başvuru sahibinin şikayetiyle ilgili olarak kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Bugün hastaneye göz raporu için gittim benden 15 TL ücret aldılar.

Cevap:

Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ve bu raporlara ilişkin muayene bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. Bu nedenle hastanece yapılan işlemde mevzuata aykırılık söz konusu değildir.