Sağlık Market DMO Tedarikçi Ön Kayıt, Görüş Bildirim ve Görüş Listeleme İşlemleri Kılavuzu 06.03.2020

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 23-28 Şubat 2020 tarihleri arasında “Sağlık Market Taslak Teknik Şartname Hazırlık Çalıştayı” düzenlenmiştir. İlgili çalıştayda alan uzmanlarının katılımıyla;

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek-3A, Ek-3G, Ek-3J, Ek-3K, Ek-3S, Ek-3T listelerinde yer alan ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi’nde (MKYS) tedarik edilmiş bilgisi bulunan tıbbi sarf malzemelere ait illerimiz tarafından mevcut alımlarda kullanılan şartnameler incelenmiş ve Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlan ekinde yer almak üzere teknik şartnameler hazırlanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü www.dmo.gov.tr adresinden “Tedarikçi Ön Kayıt” işlemlerini gerçekleştiren firmaların, hazırlanan teknik şartnamelere var ise değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte Sağlık Market-Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) “Teknik Şartname Görüş Bildirim” modülü üzerinden ivedi bir şekilde iletmeleri gerekmektedir. Bildirilen görüş ve değerlendirme sonuçları “Teknik Şartname Görüş Listesi” modülü üzerinden tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir. Tedarikçi ön kayıt, görüş bildirim ve görüş listeleme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair hususların yer aldığı kılavuz linkte yer almaktadır.

Bu aşamadan sonra Revize Teknik Şartnameler Nisan ayı itibariyle her ayın üçüncü haftası yayımlanacak olup; “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşma İlan” metninde yer alan; “SM kapsamında yer almak üzere teklif edilecek ürünler “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnameleri”ne (EK-3) uygun olacaktır. Teknik şartnamelerde yer alan hususlara ilişkin itirazlar, teknik uygunluk değerlendirme başvurusundan önce yapılabilecektir. Ancak, itiraz değerlendirmeleri sonuçlanıncaya kadar mevcut teknik şartnamede yer alan hususlar geçerli olacaktır.” hükmü gereği alımlar gerçekleştirilecektir.

Mustafa DAŞCI
Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği
TTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı

Belge: tedarikci-kullanim-kilavuzu.pdf (3.94 MB)