Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı 31.01.2019

image

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca çalışmaları yürütülen, Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir

Belgeler:

2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı.pdf (346.3 KB)

Üst yazı.pdf (42.7 KB)

Kaynak: https://sgb.saglik.gov.tr/duyurular/saglik-bakanligi-2019-2020-ic-kontrol-eylem-plani