Prim Tahsilat Süresine İişkin Duyuru 31.08.2012

Ads%C4%B1z
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURUSU

Faks : 0 ( 312 ) 207 81 53
e-posta: basin@sgk.gov.tr

31.08.2012

KURUMUMUZ PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLAT
SÜRESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Kurumumuz ve bazı banka bilgi işlem sistemlerinde yaşanan
sorunlar sebebiyle, son ödeme günü 31.08.2012 tarihi olan her türlü
prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemleri 04.09.2012 (Salı) günü
sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal
süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

Belge: Prim Tahsilat Süresine İlişkin Duyuru.pdf (59.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/duyurular/prim_duyuru_20120831