Parmak Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Medwelt CMS50D Teknik Şartnamesi

Parmak%20Tipi%20Pulse%20Oksimetre%20Cihaz%C4%B1%20Medwelt%20CMS50D

Parmak Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz basit kullanımlı olmalıdır.

 2. Cihaz küçük ve hafif olmalıdır.

 3. Cihazın çalışması için 2 adet AAA Alkalin pil olmalıdır.

 4. Cihazın çalışma süresi aralıksız 24 saat olmalıdır.

 5. Cihaz 5 saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik olarak kapanmalıdır.

 6. Cihaz evde, hastanede ve kliniklerde kullanıma uygun olmalıdır.

 7. Cihaz dahiliye, cerrahi, anestezi, acil odası vb. oksijen bar, toplu tıbbi uygulamalar, spor müsabakalarında ve fiziksel bakımda kullanılabilmelidir.

 8. Cihazın görüntüleme formatı OLED Ekran olmalıdır.

 9. Cihazın SPO² ölçüm alanı %0 - %100 olmalıdır.

 10. Cihazın nabız ölçüm alanı: 30bpm ῀ 250bpm olmalıdır.

 11. Cihazın nabız dalga görüntülemesi; sütun görüntüleme ve dalga formu görüntüleme olmalıdır.

 12. Cihazın ölçüm doğruluğu SPO² %70 ± %100 ± 2 rakam, 70% altında olmalıdır.