Özel hastanelerle ilgili değişiklik… Özel hastane hekimleri artık…

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mart 2017 tarihli ve 30015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bugün yayımlanan bu değişikliklerle özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında diğer özel hastanelerde nöbet tutabilecek. Ayrıca yine bu hekimler, başka özel hastaneler ve tıp merkezleri ile kurumsal sözleşme yapıp çalışabilecek.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

*Toplam yatak sayısı yüzün üzerinde olan özel hastanelerin, aynı il içerisinde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek ilave her onaltı uzman hekim kadrosunu sağlamaları halinde elli yatak ilave etmelerine izin verilir.