OTOCPAP Cihazı Medicraft AUTOCPAP Teknik Şartnamesi

AutoCpap Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, 100-240 Volt, 50/60 Hz aralığında şebeke cereyan girişlerinde çalışabilmelidir. Ayrıca 12 Volt DC voltaj girişi bulunmalıdır.

 2. Cihazın hastanede kullanımı kolay olmalı, taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1.5 kg’ı geçmemelidir.

 3. Cihazın basıncı 4-20 cmH2O aralığında ayarlanabilmelidir.

 4. CPAP ve AUTO CPAP tedavi modlarına sahip olmalıdır.

 5. Cihazda Oksimetre girişi olmalıdır.

 6. Cihaz hastanın nefes alması (inspiryum) sırasında, ağızın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 7. Cihaz solunum hızı 0-30 solunum/dakika aralığında ve inspiryum süresi 0.5 ile 3 saniye aralığında seçilebilmelidir

 8. Cihaz hastanın yatış pozisyonuna göre ( pozisyonel apne sendromu ) ihtiyaç durumunu belirlemeli ve ihtiyaç basıncını alt ve üst limit arasındaki ayarlara göre yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

 9. Cihazda tedavi başlangıcında hastanın uyumunu artırmak amacıyla rampa özelliği bulunmalıdır. Rampa süresi en az 0-45 dakika aralığında ve 5 dakika aralıklarla seçilebilmelidir

 10. Cihaz inspiryum ve ekspiryum tetiklemelerini, hastanın solunum paternindeki ve hava kaçağı değişimlerini saptayarak otomatik olarak yapabilmelidir

 11. Cihazın ekspiryum solunum tetiklemesini takiben hava akış hızı (flow) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. Böylece 0.1 ile 0.6 sn aralığında basınç yükselme eğimi (rise time) ayarlanabilmelidir.

 12. Cihaz hastanın solunum işinin azaltılması, cihazın yüksek solunum hızlarına ve yüksek hava akımı (flow) ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmelidir. Bu sebeple basıncı, sabit hızlı hava motoru (blower) kullanarak oluşturan cihazlar tercih edilecektir.

 13. Cihazın hastanın solunum eforlarını ve solunum paternini, hava kaçağı durumlarını da dikkate alarak çok hassas bir şekilde algılaması ve buna göre tetiklemesi olması gereklidir.

 14. Cihaz hastanın nefes alması (inspiryum) sırasında, ağızın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak, bunu nefes verme(ekspiryum) başlangıcı olarak değerlendirmemeli aksine hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 15. Cihazın emniyet açısından inspiryum süresi maksimum 3 saniye ile sınırlandırılmış olmalıdır.

 16. Cihazın birçok parametrenin aynı anda görülebildiği LCD ve renkli ekranı olmalıdır. Bu ekranda IPAP, EPAP basınçları, İnspiryum süresi ve solunum süresi ayarları, alarmlar, EPAP-IPAP yükselme süresi ve rampa aktivasyonu gibi değerlerin kullanım sırasında takibi mümkün olmalıdır.

 17. Cihazın apne durumunda ve hasta devresi bağlantı kopukluğu durumunda sesli ve görsel alarmları bulunmalıdır. Alarm gecikmesi ayarlanabilmelidir. Alarm sesini kesmek butonu bulunmalıdır.

 18. Cihaz, hafıza kartlı olmalı ve kullanım parametrelerini 365 gün hafızasında tutabilmelidir. Kullanım tarihleri, saat, solunum hızı, Tidal volüm, cihaz hasta tetikleme oranları, hava kaçağı miktarları, uygulama basınçları ve apnea olaylarını hafızasında tutabilmelidir. Ayrıca Bu bilgilerin bilgisayara aktarılarak ve akıllı telefon uygulamaları ile gerekli programlar indirilerek kolay bir şekilde kullanıcı tarafından takip edilebilir olmalıdır.

 19. Cihaz herhangi bir bilgisayara bağlantısı yapılarak, cihazın tüm parametrelerinin uzaktan ayarlanması, modlarının seçilebilmesi, devredeki basınçların ve hava kaçağının bilgisayardan takibi mümkün olmalıdır.

 20. Cihaza ısıtıcılı nemlendirici entegre edilebilmelidir. Nemlendiricinin açma-kapama fonksiyonu ve ısı ayarı cihaz üzerinden yapılabilmelidir. Isıtıcı nemlendirme ünitesi, sadece cihaz çalışırken aktif hale getirilebilmelidir.

 21. Cihazın kutu içerisinden Türkçe ve yabancı dil kullanım kılavuzunun çıkması gerekmektedir.

 22. Cihazın ses seviyesi 24 dBa – 28 dBa arasında olmalıdır.

 23. Cihazın sistemi en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

 24. Cihaz kullanıcının hava alıp vermesi ile otomatik olarak açılıp kapanabilmelidir.

 25. Cihazın TİTUBB kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.

 26. Cihazın garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici firma veya ithalatçı firma taahhüt edecektir.