Oto 702 ve Oto 720 Model Mekanik Galoş Giydirme Otomatı Teknik Şartnamesi


(İREM AKKAYA) #1

Mekanik Galoş Giydirme Otomatı Teknik Şartnamesi

  1. Galoşlar mekanik galoş otomatında kullanılmak için imal edilmiştir.

  2. Galoşlar cihaza kolay takılabilmesi için 110 Adetlik kartuş halindedir.

  3. Galoşlar plastik klipslerle birbirine bağlanmış sürekli form şeklindedir.

  4. Galoşları cihaza kolay ve rahat takılması için her iki tarafında plastik klipsleri olmalıdır.

  5. Galoşlar cihaza takılırken plastik klipslerin raylara takılışı başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar tamamen takıldığı dikkatle gözlenmeli ve tatbik edilmelidir.

  6. Galoş kartuşunun klipslerinin tamamı düzgün şekilde takıldıktan sonra ip bağı açılmalıdır.

  7. Galoşun ip bağı açılmış kartuşun üzerindeki destekleyici karton alınmalıdır.

  8. Galoşları birbirine bağlayan turuncu renkteki halkalar dikkatli ve yavaş bir şekilde geriye doğru çekilerek çıkartılmalıdır.

  9. Galoşun kullanımını sağlamak için ilk galoş elle platforma gerilmelidir.