Onlar hasta değil bizim çocuklarımız

Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişimleri devam ediyor. Önce ismi değişen akıl hastanelerinin içleri de değişiyor. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, hastaların kişisel becerilerine göre resim, mutfak, bitki bakımı, spor eğitimi verilen hastalar topluma kazandırılıyor.

Ruhsal tedavi gören kişiler toplumdan zihnen uzaklaşsalar da fiziksel olarak aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Toplumda hep birlikte yaşamanın çaresi ise ruh sağlığı hastanelerinde aranıyor. Önce ismi değişti akıl hastanelerinin, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri” oldu. Değişim sadece isimle sınırlı kalmadı. Sağlık Bakanlığı’nın önemli hamlesiyle 2011 yılında ruh sağlığı hastaneleri bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri oluşturularak "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” çıkarıldı. Bölge bölge dağınık olan hastaneler tek çatı altında toplandı. Hastaneler artık büyük merkezler haline geldi. Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri artık korkutucu mekanlar olmaktan çıkıyor. Film ve kitapların ruh sağlığı hastaları üzerinde oluşturduğu olumsuz algı da değişiyor.

Adana’da bulunan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, bu değişim tablosunun en net görüldüğü yerlerden biri. Hastanede Adana ile birlikte çevresindeki 16 şehre sağlık hizmeti sunuluyor. Toplum temelli psikososyal destek sağlanan kurumda yılda 200 bin hastaya poliklinik yapılırken 10 bin kişi yatakta tedavi alıyor. 28 psikiyatri hekiminin yanında psikologlar, hemşireler ve uğraş öğretmenlerinin bulunduğu hastane, 50’den fazla çalışanıyla rehabilitasyon, iş ve uğraş faaliyetlerini birlikte sürdürüyor.