Onbirinci Kalkınma Planı Hakkında 24.07.2019

Sayın Üyemiz,

Onbirinci Kalkınma Planı bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tıbbi cihazın öncelikli sektörler arasında olduğuna ve öncelikli sektörlere yapılacak yatırımlara dair bilgiler 53. Sayfadaki 283. Maddeden başlayarak sıralanmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Kaynak 1: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1.pdf

Kaynak 2: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf