Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Başı Monitör ve Dijital Radyografi Cihazlarının Tedariki Hakkında 01.03.2018

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesince 08.11.2017 tarihinde alınan karar üzerine Bakanlığımız tarafından Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamına alınan Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Başı Monitör ve Dijital Radyografi cihazlarının tedariki ekte yer alan tabloya uygun olarak gerçekleştirilecek olup 31.03.2018 tarihinde Yüklenici adaylarının değerlendirilmesine yönelik “Ön Yeterlilik İlanı” na çıkılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Belge: 15112,duyuru5urunkirilimi-1pdf.pdf (494.0 KB)

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,32701/manyetik-rezonans-goruntuleme-bilgisayarli-tomografi-ultrasonografi-hasta-basi-monitor-ve-dijital-radyografi-cihazlarinin-tedariki-hakkinda.html