Küme Baş Ağrısı (Cluster) Nedir?


(Tarık Ersöz) #1

Klasik küme baş ağrısı genç yaştaki erkek hastalığı olarak bilinmektedir. Genellikle 20 yaş civarında başlar. Yılın belirli dönemlerinde ataklar halinde gelir. Mevsim geçişlerinin denk geldiği bu dönemler 15 ila 45 arasında sürer. Bu dönemi içerisinde neredeyse her gün 30 dakika civarı süren ataklar gerçekleşir. Genellikle her gün aynı saat aralığında tekrarlayan 1 atak gerçekleşirken 8 atak da görülebilir. Ataklar döneminin sona ermesinin ardından uzun aylar boyunca sessizlik olur.

Küme baş ağrısından yaşanan ağrı için yeryüzünde yaşanan en şiddetli ağrı olduğu söylenmektedir. Bu ağrı için sürekli olarak sakağıma bıçak saplanıyor, demir sokuluyor, gözlerim oyuluyor gibi çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Ağrı şiddeti o kadar fazla yaşanır ki hasta başını duvarlara vurur, cinnet geçirebilir ve hatta kendini bile öldürebilir. Bu nedenle küme baş ağrısı suicidal headache yani intihar ettiren baş ağrısı olarak da adlandırılır. Ağrı oldukça hızlı bir şekilde başlar ve aynı şekilde hızlı bir şekilde sona erer. Tek taraflı göz çevresi ve şakakta yoğunluk gösterir. Ağrı ile aynı tarafta göz yaşarır, şişer, kızarır ve göz kapağı düşebilir. Ağrının yaşandığı taraftaki burun deliği tıkanır. Ağrı yaşanan bölge çok fazla hassaslaşır, çürümüş ya da açık bir yaraya dokunulmuş gibi acıyabilir. Kusma ve bulantı gibi rahatsızlıklar nadir olarak görülür. Terleme ise hemen hemen hepsinde vardır. Genellikle göğüsten yukarısı su dökülmüş gibi terler. Sadece ağrının yaşandığı yüzün yarısı da terleyebilir. Kan basıncının çok yükselmesi, kalpte sıkışma, çarpıntı, sıkıntı hissi ve sıcak basması da yaşanabilir. Hasta bu dönemlerde son derece huzursuzdur. Yerinde duramaz, yatamaz, ağlar, bağırır ve sürekli olarak dolanır. Pencereyi açarak, kafasını dışarı olarak çıkarma yönünde isteklidir. Bazı hastalar elinde buz peti ile başına baskı uygular. Bazıları ise neredeyse yakacak kadar sıcak olan suya kafasını sokar. Küme baş ağrısı genellikle migren hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak dönemsel olması, günün belirli saatlerinde yaşanması, kendi içerisinde ritmi olması ile migrenden ayrılmaktadır.