Kozmetik Ürünlere İlşkin 2019 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Verileri (01.04.2019 - 30.06.2019) 30.07.2019

image

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 225

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 76

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 136

Güvensiz ürün sayısı: 13

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 440.491 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 70.000 TL

Toplam para cezası: 510.491 TL

Belge: EK-1-Güvensiz Ürün Listesi.pdf (228.6 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-urunlere-iliskin-2019-yili-ikinci-ceyrek-denetim-verileri-01-04-2019-30-06-2019-30072019110415