KOSGEB KOBİ'lerin Yurtdışı Pazar Destek Programı Hakkında 19.09.2019

Sayın Üyemiz,

KOSGEB KOBİ’lerin Uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile “Yurtdışı Pazar Destek Programı” ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru linki aşağıdadır.

Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından Yurt Dışı Pazar Destek diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişilebilirsiniz.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

· KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

· KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

· KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

· İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

· E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

o Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ayolarak belirlendi.

o Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.

o Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.

o İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

o Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.

Gider Adı
Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri
100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri
100.000

Tanıtım Giderleri
100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
100.000

Hizmet Alım Giderleri
100.000

Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından Yurt Dışı Pazar Destek diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişilebilirsiniz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67

e-mail: info@egemedicalder.com