Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Nasıl Çalışır?

(SesanMDS1) #1

Kompres%C3%B6rl%C3%BC%20Neb%C3%BClizat%C3%B6r%20Cihaz%C4%B1%20Veron%20VRN-305

Nebulizatör Nedir?

Nebülizatör, ses dalgaları vasıtasıyla ya da basınçlı hava yardımıyla sıvı haldeki ilaçları buhar haline getirir. Bu özelliği sayesinde ilacın hasta tarafından, solunum yoluyla alabilmesini sağlar. Bu bakımdan son derece önemli bir cihaz olma özelliği barındırır.

Nebülizatör vasıtasıyla kullanılmak üzere hazırlanmış olan özel ilaç formları bulunmaktadır. Bu ilaçlara NEBÜL adı verilmektedir. Nebülizatör vasıtasıyla ilaç uygulaması yapılan hastalar;

 • Küçük yaştaki çocuklarda görülen astım sorunlarında

 • Ölçülü doz inhalara uyum sağlayamayan durumdaki hastalarda

 • Ağır astım problemi görülen hastalarda astım ilaçlarının etkili bir biçimde uygulanabilir olmasını mümkün kılmaktadır.

Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir?

Nebulizatörler, terapötik solüsyonlarını, solunabilir hale getirir. Bunun için ise haznesine konulan ilaçların, solunum yoluyla alınabilmesi için ince bir aerosol buhara dönüştürür.

 • Astım

 • Kistsel Fibroz durumlarında

 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıklarında

 • Solunum Enfeksiyonlarının söz konusu olduğu sağlık problemlerinin tedavisinde

 • Odanın nemlendirilmesi amacıyla

 • Solunan havanın nemlendirilmesi işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla

 • İlaç Nebulizasyonu için

 • Sepesifik ve Non-spesifik akciğer hastalıklarının tedavisinde

 • Bronşiyal Astım hastalıklarında

 • Akut ve Kronik Bronşitlerin söz konusu olduğu sağlık sorunlarının giderilmesinde

 • Pnomoni

Cihazı Kullanmanın Sağladığı Faydalar

Nebulizatörler, solunum yoluyla ilaç almada yararlanılan üç yaygın yöntemden bir tanesi olma özelliği taşımaktadır. Diğer solunum yoluyla ilaç alma yöntemleri ise; uru Toz Solunumu ve Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu dur.

Nebulizatörler, durum ne Kuru Toz Solunumu ne de Ölçüm Doz Solunumuyla kontrol edilemediği hallerde kullanılırlar. Bunun yanı sıra büyük doz ilaç gerekliliği söz konusu olduğunda lazım gelirler.

Nebulizatörler sayesinde, bir yandan yüksek dozda ilaç verilirken diğer yandan derin soluk alınması gerekmez. Hasta için gerekli ilacın bir maske yahut ağız parçasıyla kolayca solunabilmesini sağlarlar.

Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Nasıl Çalışır?

İlk olarak Nebül açılır ve ağızlık ve ya yüz maskesinin altında bulunan ilaç haznesine boşaltılır. Cihaz, açma kapama düğmesine basılarak çalıştırılır.

Cihazın ağızlık kısmı dudaklara alınır. Bunun yerine maske yüze kapatılarak da yavaş ve derin bir şekilde soluk alıp vermeye başlanabilir. Aldığınız her nefesi ise 1-2 saniye kadar tutmanız gerekir.

Haznede bulunan ilaç tamamen bitinceye kadar bu işlem sürdürülür. İşlemin süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.

Bu sayede bronş açıcı ve tedavi edici nebül formundaki ilaçların hasta tarafından alınması sağlanır. Kompresörlü Nebülizatör Cihazı sayesinde, Nebül formundaki; bronkhodilatör, steroid ve antibiyotik türü ilaçlar hastaya kolaylıkla verilir.