Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 09.04.2019

image

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) tarafından 22 Nisan – 31 Mayıs 2019tarihleri arasında düzenlenecek olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır.

Belge: Yoğun Bakım Hemşireliği Üstyazi.pdf (125.5 KB)

Ek: Yoğun Bakım Hemşireliği Ek.xlsx (13.5 KB)

Kaynak: https://eshdb.saglik.gov.tr/TR,54272/koc-universitesi-hemsirelik-fakultesi-semahat-arsel-hemsirelik-egitim-ve-arastirma-merkezi-sanerc-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-makam-onayi-ve-kursiyer-listesi-duyurusu.html