Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 09.04.2019


(İREM AKKAYA) #1

image

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) tarafından 22 Nisan – 31 Mayıs 2019tarihleri arasında düzenlenecek olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır.

Belge: Yoğun Bakım Hemşireliği Üstyazi.pdf (125.5 KB)

Ek: Yoğun Bakım Hemşireliği Ek.xlsx (13.5 KB)

Kaynak: https://eshdb.saglik.gov.tr/TR,54272/koc-universitesi-hemsirelik-fakultesi-semahat-arsel-hemsirelik-egitim-ve-arastirma-merkezi-sanerc-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-makam-onayi-ve-kursiyer-listesi-duyurusu.html