Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru 28.07.2017

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

Adres:Ziyabey Cad.No.6 Pk.06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Uzm.Dr.E.S.TEZCAN
Tel: 0 312 207 86 00 Tel : 0 312 207 80 64 Faks : 0 312 207 81 94
e-posta:gsssaglikhizmet@sgk.gov.tr Elektronik Ağ:www.sgk.gov.tr

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri” başlıklı
maddesinin 3 üncü fıkrasında"Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca
işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni
verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca
karşılanmaz." hükmü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş
kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin
kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca ödenmektedir.
Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait
güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK : Kaplıca Tesislerine Ait Liste

Belge 1:duyuru_28072017.pdf (271.2 KB)
Belge 2:ek_28072017.pdf (684.1 KB)

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_28072017