Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Covidien Dar 444SPA2314 Teknik Şartnamesi


(İREM AKKAYA) #1

Kapal%C4%B1-Sistem-Aspirasyon-Kateteri-Covidien-Dar-6

Yetişkin Kapalı Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

 1. Kapalı aspirasyon sistemi, ventilatöre bağlı hastanın ventilasyonunu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi sağlayabilir özellikte olmalıdır.

 2. Yetişkinler için 12-14-16 fr boyları bulunmalıdır.

 3. Cihazda istenildiği takdirde 12 ve 14 fr boylarında Sağ ve Sol bronşlardan aspirasyon yapmaya imkan sağlayan kıvrık uç bulunmalıdır.

 4. Cihaz kapalı aspirasyon sistemi hasta devresinde en az 48 (kırk sekiz) saat kullanılabilecek yapıda olmalıdır.

 5. Cihaz kapalı aspirasyon kateterin ucu dokulara zarar vermeyecek şekilde atravmatik ve kendinden yumuşak olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

 6. Cihaz kapalı aspirasyon sisteminde ventilatöre bağlantı ve entübasyon tüpüne bağlantı konnektörleri 360 derece dönebilen yapıda olmalıdır.

 7. Cihazın aspirasyon kateterinin ucunda bir geniş delik ve yan tarafında da küçük delikler bulunmalıdır. Böylece uniform bir akış sağlanarak direnç azaltılmalıdır. Yanal delikler aynı zamanda trekeal mukozanın zarar görmesini engellemelidir.

 8. Cihazın kapalı aspirasyon sisteminde yıkama portu olmalı ve yıkama portunun kullanılmadığı zamanlarda kapatılabilen sabit kapağı olmalıdır.

 9. Cihazda aspirasyonun kontrol edilebilmesi için aspirasyon kontrol düğmesi bulunmalıdır.

 10. Cihazda emniyet açısından aspirasyon kontrol düğmesinin kilit mekanizması olmalıdır.

 11. Cihazda apalı sistem aspirasyon kateterin yıkanabilmesi için distal yıkama portu bulunmalıdır ve port kapaklı olmalıdır.

 12. Cihazda kapalı sistem aspirasyon kataterinin yıkama portunda tek yönlü valf sistemi bulunmalıdır.

 13. Cihazda kateterin yıkanması sırasında aspirasyon hattı kapatılmalı ve hastadan izole edilmiş olmalıdır.

 14. Cihazda kapalı aspirasyon sistemi takılı iken bronkoskopi uygulanabilmesi için bronkoskop girişi olmalıdır.

 15. Cihaz kapalı aspirasyon sistemi takılı iken numune alınabilmelidir.

 16. Cihaz bronkoskopi veya numune uygulamasından sonra kateter atılmadan tekrar kullanılabilmelidir.

 17. Cihazda hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için kateterin hasta bağlantı uçunda dönen güvenlik valfi bulunmalıdır. Güvenlik valfi kapalı pozisyona getirildiğinde kateterin yıkama işlemi yapılabilmeli ve kateter havayolundan izole edilmiş olmalıdır.

 18. Cihazda kapalı aspirasyon sisteminin kullanılmayacağı durumda vakum girişini kapatacak kapağı bulunmalı ve bu kapak kullanılmadığı zamanlarda kaybolmaması için porta sabitlenmiş olmalıdır.

 19. Cihaz Kateterin entübasyon tüple bağlantısını sağlamak için kilit mekanizması sağa-sola çevrilip açık veya kapalı duruma getirilebilmelidir.

 20. Cihaz kapalı aspirasyon sisteminin gömlek yapısı kullanım esnasında kesinlikle deforme ve yırtılma olmayacak yapıda olmalıdır.

 21. Cihaz kapalı aspirasyon katateri sıyırma mekanizması, aspirasyon işleminden sonra, kataterin üzerindeki sekresyon kalıntıları nedeni ile, gömleğin katatere yapışmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

 22. Cihazda kapalı aspirasyon sisteminin tüm parçaları tek pakette kapalı steril ambalajında olmalıdır.

 23. Cihaz kapalı aspirasyon sisteminin paketinin içerisinde uluslararası standartlarda 7 (yedi) günlük renklendirme etiketleri mevcut olmalıdır.

 24. Cihaz paketinin içerisinden 9 cm. uzunluğunda kateter mount bulunmalıdır.

 25. Cihazın kapalı aspirasyon sistemi paketi içerisinde bronkoskobi yapılamabilmesine olanak sağlayan kapak bulunmalıdır.

 26. Cihazın kapalı aspirasyon sisteminde MDI portu bulunmalı ve sabit kapağı bulunmalıdır.

 27. Cihazın kapalı aspirasyon sisteminin hiçbir parçası latex içermemelidir.

 28. Cihazın kapalı aspirasyon sistemi ilgili aparatlar ile beraber bir paket içerisinde ve tamamen steril olmalıdır.

 29. Cihazın CE belgesi, üretildiği fabrikanın ISO belgesi ve TİTUB kaydı bulunmalıdır.

 30. Cihazın her bir adet kapalı sistem aspirasyon kateteri ile birlikte bir adet 15 ml lik NaCl yıkama solüsyonu verilmelidir.