Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Zorunlu Uygulamanın Başlatılması Hakkında Duyuru 2019/88 15.04.2019

Sayı: 2019/88
Tarih: 15.04.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

“Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Zorunlu Uygulamanın Başlatılması” ile ilgili SGK tarafından sağlık hizmet sunucularına ithafen yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU

(Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Zorunlu Uygulamanın Başlatılması)

Ulusal Kayıt Sistemi kapsamında; Kalça Artroplastisi Kayıt Formunun pilot çalışmaları 08.01.2019 tarihinde başlatılmıştı. Pilot çalışmaları takiben Kalça Artroplastisi Kayıt Formu tüm Türkiye’de 01.05.2019 tarihinden (kalça artroplastisi işlem tarihine göre) itibaren zorunlu olarak uygulanacaktır.

Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu amaçlara ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Sisteme https://medula.sgk.gov.tr/UKS/giris.faces linkinden ulaşılacak olup hekimin T.C. Kimlik Numarası ve şifresi girilerek Kalça Artroplastisi Kayıt Formu görüntülenebilecektir. Söz konusu formlara ilişkin kullanım kılavuzu Ek-2’de sunulmuştur.

Kalça Artroplastisi Kayıt Formu’nun doldurulması geri ödemenin ön şartı olarak kurgulanmış olup Ek-1’de bulunan işlemlerin Kuruma fatura edilebilmesi ve ödenmesi, kayıt formunun doldurulması şartına bağlanmıştır.

Uygulama ile ilgili geribildirimler Kurumumuza gssgm_irkydb@sgk.gov.tr eposta adresinden yapılabilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: ek_12042019.rar (712 KB)