İzka Projesi Hakkında Son Süre Uzatımıdır 16.08.2019

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Program çağrısına istinaden, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği olarak teknik ve yönetsel gelişimi amaçlayan Yetenek Gelişim Projesi ile başvuru hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. İlgili proje çağrısının destek üst limiti 1.000.000 TL olup destek oranı %10-%75 oran aralığında olacaktır. İlgili destek oranı İZKA tarafından belirlenecektir.

Bu proje ile projede yer almak isteyen firmalarımızın kritik iş ve pozisyonların sınıflandırılması, insan kaynaklı Ar-Ge altyapılarının oluşturulması, yapılan işlerin katma değerlerinin ölçülmesi, yetenek havuzlarının belirlenmesi, yönetsel yetkinliklerin artırılması, sürdürülebilir ve uluslararası alanda kabul edilebilir kaliteli üretim yöntemlerinin benimsenmesi, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesi ve kalite altyapılarının oluşturulması hedeflenmektedir… Bu doğrultuda etkili insan kaynağı mimarisiyle sürdürülebilir ve uluslararası firmalarla rekabet edebile, kurumsal modellerin oluşturulması planlanmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik hazırlanan projeye katılmak isteyen üyelerimizin ekteki bilgi formunu en geç 20.08.2019 saat 16:00’ya kadar doldurularak göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Not: Çarşamba günü proje bilgilendirme toplantısının yapılması planlanmaktadır. Yer ve saat kesinleştiğinde bilgi verilecektir.

Proje Sorumlusu
YK Üyesi Gizem KARA
İletişim bilgileri: 05325082217 gizemkara@etkintibbi.com.tr

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail : info@egemedicalder.com

Belge: EGEDER-Üye Bilgi Formu (2).xlsx (10.4 KB)