İzka Proje Sunumu Önerileriniz Hakkında 22.08.2019

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Program çağrısına istinaden, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği olarak teknik ve yönetsel gelişimi amaçlayan Yetenek Gelişim Projesi konulu bilgilendirme toplantısı bugün İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Toplantı sunumu ekte yer almaktadır.

23.08.2019 Cuma saat 15.00’e kadar İzka’nın çağrıya çıkmış olduğu ‘‘Yol Haritaları Kare01 Öncelik 2: Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla ara yüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması’’ proje konusu çerçevesinde içerik, eğitim vb önerilerinizi ve projede kesin olarak olma durumlarınızı info@egemedicalder.com ve gizemkara@etkintibbi.com.tr göndermenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

M.Burak BİÇER
Genel Sekreter
Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Belge 1: 105- izka proe hk.pdf (256 KB)

Belge 2: KARE_Bilgilendirme_sunumu.pptx (1.3 MB)