İthalat Geri Bildirim Formu Hakkında Duyuru 01.03.2019

image

30.12.2018 tarihli 30641 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) kapsamında yapılan ithalatların gerçekleşmesinden sonra ithalat geri bildirimleri için 01.03.2019 tarihinden itibaren Kurumumuza yapılan ithalat bildirimleri EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden evrak sayısı ve takip numarası alınarak tarafımıza başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru üst yazılarının e-imzalı olarak ve OCR formatında olması ve elektronik yazı ekinde gümrük giriş beyannamesinin sunulması gerekmektedir. Tarafımıza yapılacak ithalat geri bildirim başvuruları hakkında yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak başvuru yapılması önem arzetmektedir.

Doküman hazırlama kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

Belge: TITCK-EBS-Elektronik-Basvuru-Kilavuzu.pdf (1.1 MB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/ithalat-geri-bildirim-formu-hakkinda-duyuru-01032019101123