İsteklilerin Muaccel Hale Gelmiş (Kesinleşmiş) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Ve/Veya Vergi Borcu Bulunduğu Gerekçesiyle İhale Dışı Bırakılması 10.11.2020

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu’nun; “İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.” sonuç bağlamlı yazısı ekte yer almaktadır, bilgilerinize sunarız.

DOC.PDF (88.4 KB)