İnfüzyon Pompası Medcaptain MP-60 Teknik Şartnamesi

İnfüzyon Pompası Medcaptain MP-60

ST06325 İnfüzyon Pompası Medcaptain MP-60

İnfüzyon Pompası Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz intra-venöz, intra-arteriel ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.

 2. Cihazın kullanımı kolay ve dili Türkçe olmalıdır.

 3. Cihaz ekranı 2.4“ renkli ve dokunmatik özellikte en az 320x240 piksel çözünürlükte olmalıdır.

 4. Cihazın taşınmasını sağlayacak bir taşıma kulpu olmalıdır.

 5. Cihazın infüzyon standına sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek klempi olmalıdır. Klemp 4 farklı şekilde sabitlenebilmelidir.

 6. Cihaz firma bağımsız, uluslararası standartlara uygun infüzyon pompa setleri ile kullanılabilmelidir. Cihazda hız, zaman, vücut ağırlığı, trapezyal, yükleme dozu, sekans ve opsiyonel olarak damla modu olarak en az 7 farklı mod bulunmalıdır.

 7. Cihazda hasta bilgileri (Hasta adı, yaşı, kilosu, yatak numarası, ID numarası gibi) girilebilmelidir.

 8. Cihaz, 0.1-1200 ml/saat hızına kadar infüzyon yapabilmelidir.

 • 0.1 - 99.99 ml/saat arasında 0.01 ml’lik adımlarla,

 • 100.0 – 999.9 ml/saat arasında 0.1 ml’lik adımlarla,

 • 1000 – 1200 ml arasında 1 ml’lik adımlarla ayarlanabilmelidir.

 1. Cihazda infüzyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.

 2. Cihazda 0.1 – 9999 ml arasında giden hacim ayarlanabilmelidir.

 • 0.1 – 99.99 ml arasında 0.01 ml’lik adımlarla,

 • 100.0 – 999.9 ml arasında 0.1 ml’lik adımlarla,

 • 1000 – 9999 ml arasında 1 ml’lik adımlarla ayarlanabilmelidir.

 1. Cihazda stand-by özelliği bulunmalıdır ve stand-by süresi 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

 2. Cihazda otomatik ve manuel BOLUS özelliği bulunmalıdır.

 3. Bolus; 0.1-1200 ml/saat arasında ayarlanabilmelidir.

 4. Cihazda 7 kademeli hava sensörü bulunmalıdır. Hava kabarcığı 25 ul-800 ul arasında kademede (25, 50, 100, 200, 300, 500 ve 800 ul) ayarlanabilmelidir.

 5. Cihazda ekran kilidi özelliği bulunmalıdır ve ekran kilidi süresi 15 sn, 30 sn, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 30 dk ve kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

 6. Cihaz infüzyona yeniden başlarken veya batarya değişiminden sonra bir önceki tedavinin tekrarı veya devamı için başlangıç menüsünde son tedavi görülmelidir.

 7. Cihazda hız, kalan hacim ve kalan zaman sürekli takip edilebilmelidir.

 8. Cihazda son 2000 veri hafızada saklanabilmelidir.

 9. Cihazda optik veya akustik alarmların yanında, cihaz ekranında yazılı alarm mesajları ve yardımcı metinler yer almalıdır.

 10. Cihazda, ön alarm ve alarmlar için renkli ışıklar (LED) yer almalıdır.

 11. Cihaz ekranında tüm bilgiler aynı anda görüntülenebilmelidir (Hız, hacim gibi infüzyon bilgileri, cihazın şebeke beslemesi ya da batarya ile çalıştığı, infüzyonun devam ettiği, batarya durumu, cihazın alarm nedeni vs.).

 12. Cihazda oklüzyon alarmı, hatırlatma, damla alarmı, hava alarmı, batarya boş/zayıf ve teknik hata gibi alarmlar mevcut olmalıdır.

 13. Cihazda KVO modu bulunmalıdır. KVO oranı (0.1 - 5.0 ml/saat) arasında ayarlanabilmeli, istendiğinde kapatılabilmelidir.

 14. Cihazlarda en az 3 adet USB girişi bulunmalıdır.

 15. Cihaza opsiyonel olarak barkod okuyucu eklenebilmelidir.

 16. Cihaza opsiyonel olarak damla sensörü takılabilmelidir.

 17. Opsiyonel olarak verilecek workstation ile cihazlar harici alarmların daha rahat takip edilebilmesi için üzerinde alarm ışıkları bulundurmalıdır. İstasyon ünitesi üzerindeki cihaz alarm verdiğinde bu alarm ışıkları da devreye girmelidir.

 18. Cihazda Wi-Fi özelliği bulunmalıdır ve bu sayede merkezi sisteme kablosuz olarak bağlanabilmelidir. Cihazlar için alınacak opsiyonel merkezi monitör sistemi istenildiği takdirde hastane bilgi yönetim sistemi HL7 veya HIS protokolüne uygun olmalıdır.

 19. Cihazda alarm seviyesine göre alarm süresi minimum 120 saniye ertelenebilmelidir.

 20. Cihaz batarya (Lityum) ile 25 ml/saat hızla en az 5 saat çalışabilmedir. Kullanılan tüm cihaz ve aparatlara uygun, standart bataryalı olmalıdır. Cihaz üzerinde bulunan DC 12 V çıkısı sayesinde ambulans kullanımına uygun olmalıdır.

 21. Elektrik kesildiği durumda batarya otomatik devreye girmelidir. Cihaz kalan batarya kapasitesini ekranda gösterebilmelidir.

 22. Cihaz gece ve gündüz olmak üzere en az iki farklı modda kullanılabilmelidir. Cihaz ekranı en az 6 (altı) farklı renkte ayarlanabilmelidir. Cihazda ekran arka aydınlatma ışığı en az 5 (beş) farklı kademede ayarlanabilmelidir.

 23. Cihaz özel kilit sistemi ve tek bir klemp ile en az 6 adet üst üste monte edilerek taşınabilmeli ve az yer kaplamalıdır. Cihazlarla 2’den 15 cihaza kadar workstation istasyonu oluşturulabilmelidir.3 ‘lü workstation ünitesinin taşınabilmesi için kulp sistemi bulunmalıdır. Pompalar birbirine kilitlendiğinde 3 pompanın toplam ağırlığı 3,6 kg’ı geçmemelidir. Cihazların takıldığı Workstation ünitesi kasa şeklinde olmalıdır. Workstation ünitesinde alarmlar cihaz haricinde sesli ve görüntülü olarak takip edilebilmelidir. Workstation ünitesinin CE belgesi ve UBB kodu olmayıp yerli workstation ünitesi teklif eden ürünler alınmayacaktır. Workstation ünitesinde taşıma kulpu bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

 24. Teklif edilecek infüzyon – perfüzör pompaları kullanım kolaylığı açısından aynı menüye sahip olmalıdır.

 25. Cihaz ağırlığı batarya dâhil en fazla 1,2 kg olmalı, boyutları küçük ve üst üste kullanılabilir yapıda olmalıdır.

 26. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.

 27. Cihaz, teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle üretim hatalarını içeren garanti kapsamındadır.

 28. Cihazın minimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile çalışabilir olmasının ve gerekli teknik servis hizmeti taahhüt edilmelidir.