İlave Ücret İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Soru:

Hastaneye çocuğumu götürdüm. Ama başhekim olmadığı için raporunuzu yarın alın dendi. Eşim ertesi gün rapor almaya gittiğinde 20 TL istenmiş. Ancak ben zaten ayakta tedavi için 20 TL ödemiştim. Bu durumun incelenmesini istiyorum.

Cevap:

Özel sağlık hizmet sunucuları ayaktan vakalarda (acil hizmetler hariç) kurumun ödediği SUT Ek 10-B listesi üzerinden fark ücreti alma hakları vardır. Sigortalımız bunu ödediğini belirtmektedir.Ayrıca rapor parası adı altında bir ücret almamaları gerektiğinden sigortalının elindeki belgeyle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.

Soru:

SGK ile anlaşmalı hastanede kızımı ameliyat ettirdim. Hastane ameliyat hzimeti karşılığı benden 1.400 TL’lik senet aldı. Ben bu parayı ödemek zorunda mıyım?

Cevap:

Özel sağlık hizmet sunucuları vermiş oldukları sağlık hizmet bedelleri için hastane puanlarına göre hizmetin %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu oran aralığı üzerinden fazla alınacak bedeller sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle yapılmış operasyon ve karşılığı alınabilecek ilave ücret tespiti için sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.

Soru:

Adı geçen özel hastahane kurum ile anlaşmalı olduğunu tüm masraflarının karşılanacağı söylemiş; fakat kişiden 1000 TL para tahsil edilmiş.

Cevap:

SUT 3.3.3 (6) maddesi gereği ilik nakli ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayılmaktadır. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir.

Soru:

SSK’lı olarak çalışıyorum. Eşim özel bir hastanede doğum yaptı. Benden 750 TL ücret aldılar. Bu kadar ücret almaları normal mi? Ödediğim parayı almam söz konusu olur mu?

Cevap:

Kişiden ilave ücret olarak kurumca belirlenen sınır oranlarının (%30-70) üzerinden alındığı anlaşılmaktadır. Mevcut sözleşme ve uygulamalara göre bu gibi durumlarda hastadan alınan bedel için mahsuplaşma yapılmayarak(hastaya iade edilmeyerek) hastaneye cezai müeyyide uygulanmaktadır.Anılan hastane hakkında gerekli işlem yapılabilmesi için kişinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Emekli Sandığı’ndan emekliyim aşağıda ismi geçen hastanede çektirdiğim MR üzerinden benden fark ücreti olarak 35.00 TL. ve 12.50 TL fark ücreti alındı. Bu fark ücreti benden niye alındı?Araştırılmasını istiyorum.

Cevap:

Özel hastaneler sağlık hizmeti için kuruma fatura edilen bedelin %30-70 arasında fark ücretini sigortalıdan alma hakkına sahiptirler. Bu bağlamda MR için alınan ilave bedel de herhangi bir mevzuat aykırılığı yoktur.

Soru:

Annem kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi görüyor. Hastane tedavi nedeniyle fark ücreti alıyor. Kanser hastalarından tedavi farkı alınmayacağı şeklinde bir bilgiye ulaştım. SGK fark ücretimi karşılıyor mu? Karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor?

Cevap:

SUT gereği Kanserli hastaların tedavilerinden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede sigortalı ilave ücret ödemiş olması halinde SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Aşağıda adres bilgileri verilen hastanede 15 yaşında olan kişinin kolu alçıya alınmış. 200 TL para talep edilmiş. Şikayetçiyim.

Cevap:

Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Özel hastanelerde 12 TL katılım payı alınır iken, bu hastanenin kulak burun boğaz ünitesi için 20 TL alınıyor. Gereğinin yapılmasını istiyorum.

Cevap:

Özel hastaneler 12 tl kurum adına muayene katılım payını sigortalılardan tahsil ederler. Bunun dışında hastanenin bulunduğu sınıf itibariyle muayene bedelinin % 30-70 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Tercih olarak ilave ücret almayan hastaneler olduğu da bilinmektedir. Bu çerçevede yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Soru:

Özel Hastanede yoğun bakımda yatan hastalar için ilave ücret alınıyor mu?

Cevap:

SUT 3.3.3 (2) maddesi gereği yoğun bakım hizmetlerinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Sigoratlıdan ilave ücret alındıysa ilgili SSGM ye elindeki belgelerle müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Özel hastaneden tedaviye gittim. Yatak ücreti alınacak diye kağıt imzalattılar. 75 TL alındı. Şikayetçiyim.

Cevap:

SUT 3.3.4 gereği sözleşmeli sağlık kuruluşları tek yataklı, banyolu,tv ve telefonu olan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için kurumun ödediği standart yatak tarifesi işlem bedelinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bunun da limiti 90 tl dir. Şikayetçi kişi bahsedilen standartlardaki özel odada kaldıysa yapılacak bir işlem olmadığı aksi durumda sgk il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.