İlave Ücret İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 7

Soru:

Özel hastanede muayene için 20 TL alıyorlar ancak 8 TL’lik fatura kesiyorlar. 8 TL’si devlet geri kalanı bize gidiyor dediler. İnceleme yapılmasını istiyorum.

Cevap:

Özel Hastanelerde muayene katılım payı 15 TL olup bunun 12 TL’si hastane tarafından kurum adına kesilmektedir. Geri kalan 8 TL ise ilave ücret olarak alındığı anlaşılmakta olup hastanece yapılan işlem doğrudur.

Soru:

Aşağıda adres bilgileri verilen hastaneye 15 yaşında olan kişinin kolu alçıya alınmış. 200 TL para talep edilmiş. Şikayetçiyim.

Cevap:

Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Çocuklarımı 1.12.2010 tarihinde özel hastaneye götürdüm. Muayene ücreti olarak benden 12 + 8 lira para aldılar. Saglık Bakanımız Recep Akdag’ın konuşmasında özellikle özel hastanelerin muayene ücreti olarak 12 + 3 ücreti olduğunu söyledi mağdur olanların şikayet etmesini söyledi. Kişi kişisel bilgilerinin gizli kalmasını istiyor.

Cevap:

Sigortalıdan alınan 12+8 tl nin 12 Tl si kurum adına kesilen muayen katlım payıdır. 8 Tl ise hastanenin alabileceği ilave ücret bedeli olup yapılan işlemde mevzuata aykırırlık yoktur. Sn Bakanın açıkladığı 12+3 ise kurum adına 12 TL’sini özel hastane tarafından kesilen katılım payını, 3 tl ise ilaç yazıldıysa eczanenin kurum adına kesilecek katılım payını göstermektedir.

Soru:

Kişi özel hastanede muayene oluyor katılım payı alınıyor ve ödeme ile ilgili herhangi bir makbuz ve belge verilmedi. Şikayetçiyim.

Cevap:

Özel hastaneler muayen katılım payı olarak 12 tl.yi kurum adına hastadan tahsil ederler. Bu miktar için fatura kesilmemesi doğru bir uygulamadır. Ancak 12 tl dışında kendilerinin aldıkları ilave ücret için mutlaka fatura kesmeleri gerekmekte olup aksi durum vergi mevzuatı açısından da suç teşkil eder. Sigortalının 12 tl katılım payı haricinde kendisinden alınan ilave ücret için fatura kesilmemesi halinde SGK İl Müdürlüğü’ne veya vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Özel Hastaneye çocuğumu götürdüm 25 TL ödedim ama bana 13 TL lik fiş kestiler. Çocuğum eşim üzerinde gözüküyor. Gereğinin yapılmasını istiyorum.

Cevap:

Özel hastanelere muayene için müracatta hastane tarafından kurum adına kuruma ödenmek üzere 12 tl katılım payını hastadan tahsil ederler. Bu katılım payı kuruma ödendiği için hastanlerce fiş kesilmemektedir.

Soru:

Adres bilgileri verilen hastaneden 2 kere muayane ücreti alındı. İlgili hastaneden şikayetçiyim.

Cevap:

Özel hastaneler her muayene için Kurum adına 12 tl katılım payı ve kendileri içinde 8-20 tl arasında değişen ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede sadece muayene başına 20 ve 32 tl arasında alınan ücretler makul sayılabilir. Başkaca bir işlem yapılmamış olması şartıyla bu aralığı aştıysa kişinin SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Dahiliye ve Çocuk için A tipi bir hastanenin alabileceği en fazla katılım payı ve tahlil ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Dahiliye ve çocuk polikliniklerinde kurumun özel hastanelere ödediği muayene ücret bedeli 27 ve 25 tl. dir. A sınıfı hastanelerin alabileceği ilave muayene ücret oranı bu rakamların %90’ı geçemez. Tahliller için ise ek SUT eki fiyat listesinde belirtilen tahlil bedeli rakamların %90’nını geçemez. Bu listede yüzlerce tahlil mevcut olup başvuru sahibinin hangi tahlil bedelinin ilave ücretini öğrenmek istediğini belirtmesi halinde gerekli cevap verilebilecektir.

Soru:

Özel hastane de muayene katılım ücretleri zamlanmış. Bunun hakkında bilgi istiyorum. Özel hastanelerin hepsinde katkı payı yükselmiş. Bilgi istiyorum.

Cevap:

Özel üniversite ve hastanelerden kurum adına kesilen muayene katılım payı yükseltilmemiştir. Ancak özel üniversite ve hastaneler puanları üzerinden verdikleri hizmet bedelinin %30-90 aralığında kişiden ilave ücret alma hakkına sahiptirler.

Soru:

Özel hastaneye cildiyeye muayene için gittim. Toplamda 49,00 TL alındı. Faturalandırılan giderler:Muayene katılım payı:18,90 TL. Hastane işletme gideri:18,10 TL alındı. Bu tutarlar faturalı. Kalan tutar (12,00) lira fatura kesilmedi. Şikayetçiyim

Cevap:

Özel hastanelere giden Genel Sağlık Sigortalılarından 12 tl kurum adına kuruma ödenmek üzere muyane katılım payı kesilmektedir. Bu bedel kuruma ödendiğinden hastanelerce fatura kesilmemektedir. Yapılan işlemde mevzuata aykırı bir
durum görülmemektedir.

Soru:

Özel hastaneden tedavi oldum. Hem hastaneden hem de eczaneden ücret aldılar. Uygulama doğru mudur? Hastane ücreti alıyorlar. Eşimden dolayı sağlıktan yararlanıyorum. 3 TL doktor parası olarak alındığını söylüyorlar. Eczane 4.5 TL fiş veriyor; ama 7.5 TL alıyor. Hastane zaten 18.50 TL aldı. 6.50 TL devletinmiş. İlaçlar:Refresh, Blephamıde

Cevap:

Özel hastanelerde ayaktan tedavilerde muayene katılım payı olarak kurum adına 12 tl hastadan tahsil edilir. Eğer ilaç yazıldıysa eczanede de 3 tl kurum adına kişiden tahsil eder. Diğer yandan özel hastaneler kişiden %30-90 aralığında ilave ücreti kendilerine alma hakkına da sahiptirler. Bu çerçevede yapılan işlemde herhangi bir mevzuata aykırılık görülmemektedir.