İlave Ücret İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 6

Soru:

Emekli oldum. 700 TL maaş alıyorum. Çocuğuma tedavi yapılacak. 3 ayda bir 3 profesör çocuk üzerinde çalışma yapacak masraf olarak her seferde 1.5 milyar para istiyorlar. Ben bu parayı nasıl öderim. Yardım istiyorum. Çocuğumun hastalığı: Kemik Kanseri (eming sankromu) 12 yaşında.

Cevap:

Kanser tedavileri için sağlık hizmet sunucuları sigortalıdan ek ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Sigortalının hangi ünv hastanesinde ve hangi ad altında kendisinden para istendiğini belirtir şekilde SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaat etmesi önerilmelidir.

Soru:

SSK emeklisiyim. Kanser hastasıyım. SGK ile anlaşması olan hastanelerde bizden yüklü miktarda ücret alınıyor. Bakanımız ücret alınmayacak diye açıkladı; fakat hastanelerde bu kurala uyulmuyor.

Cevap:

SUT 3.3.3 (4) maddesi gereği kanser tedavisi ( radyoterapi,kemoterapi,radyo izotop tedavileri ) için hastaneler Genel Sağlık Sigortalılarından ilave ücret almamaları gerekmektedir. Sigortalının elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Babam hastanede muayene oldu. 750.000 TL’ lik ücret alındı. Bu ücretten
dolayı hastaneden şikayetçiyim.

Cevap:

Gamma Knife tedavisi radyocerrahi tedavi yöntemi olup SUT’ göre ilave ücret alınamayacak işlemler kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

Gözden ameliyat olacağım diyaliz hastasıyım. Ben fark ücreti öder miyim, öğrenmek istiyorum. 400 TL ödemem gerektiğini söylediler. Kurum karşılamıyor mu, öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Göz ameliyatanın özel hastane de yapılması halinde fark ücreti ödemeleri mevzuata aykırı değildir. Ancak kişi operasyonunu Devlet Hastanesi veya Üniversite hastanelerinden birinde yaptırırsa bu fark ücreti ödemesi yapmayacaktır.

Soru:

Kanser hastaları anlaşmalı özel hastanelerden ücretsiz tedavi olabilirler mi?

Cevap:

Genel Sağlık Sigortalı Kanser hastaları sözleşmeli sağlık hizmet sunucularında ücretsiz tedavi olma hakkına sahiptirler. Sigortalı sözleşmeli hastaneye müracaatında o hastanenin hasta kabul etmemek gibi bir tercihi kullanma hakkı yoktur.

Soru:

Kanser hastalarının kan alımlarında ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Kanser tedavisi gören kişilerin tüm tedavi giderleri kurumca karşılanmaktadır.

Soru:

Eşim kanser hastası. Radyo terapi tedavisine taksi ile giderse kurum bunu karşılar mı? Bu işlemler için neler yapmam gerekmektedir?

Cevap:

Kanser tedavisi (radyo terapi ) bedelleri kurumca karşılanmaktadır. Kişinin Kurumla sözleşmeli tedaviyi verebilecek herhangi bir özel veya resmi hastaneye TC nosunun yazılı olduğu bir kimlikle müracaat etmesi halinde kendisine gerekli tedavi verilebilecektir.

Soru:

Karaciğer kanseri nakli olursa hangi hastanede yapabiliriz? Ameliyatı karşılarken tahlil ve yatak parasını neden karşılamıyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Onkoloji servisinde yer bulunamıyor.

Cevap:

Genel Sağlık sigortalısı için Karaciğer nakli tedavi bedeli kurumca karşılanmaktadır. Aynı zamanda ilaç ve yatak ücretleri de kurumca bedeli ödenmektedir. Kurumla sözleşmeli Organ doku nakli merkezi olan hastanelerde bu işlem yapılmaktadır. Hastanın üniversite hastanelerine müracaatı önerilebilir.

Soru:

Bağ-kurlulardan kanser hastaları için ışın tedavisinde fark alınır mı? Konu hakkında bilgi almak istiyorum. SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir.

Cevap:

SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir.

Soru:

SSK’ya tabi çalışanım. Eşimi Tıp Fakültesine götürdüm. Tomogrofi için 300 TL biyopsi için 150 TL istendi. İstenen bu ücretler ne için alındı? Bilgi almak istiyorum.

Cevap:

Kamu üniversite hastaneleri vermiş oldukları tedavi hizmetleri için sigortalıdan ilave ücret almamaları gerekmektedir. Bu bağlamda sigortalıdan tomografi ve biyopsi işlemleri için ilave ücret almaları doğru bir uygulama değildir. Bu nedenle sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müracaat etmesi sağlanmalıdır.