İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru 16.02.2018

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı : Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai. Bşk. Dr. D. YILMAZ E-posta : gssgm_idb@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078939
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

16/02/2018
İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

10/02/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11286 sayılı
“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”
gereği 06/02/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara eklenen geçici madde ile beşeri tıbbi
ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı
için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %15 fazlasını geçemeyeceği
yönünde düzenleme getirilmiştir.
Bu düzenlemeye istinaden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet
sitesinde 14/02/2018 tarihinde yapılan Duyuru ile 2018 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin
fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 2,3421 TL’den 2,6934 TL’ye artırıldığı,
uygulamanın 19/02/2018 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirilmiştir.
Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik
yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto
oranları için belirlenen baremlere ait 19/02/2018 tarihinden itibaren uygulanacak depocuya
satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.
İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 19/02/2018
tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: SSSS.pdf (434.0 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_16022018_00